Seminar: belastingpositie (vpb en btw) voor de publieke sector

Heeft u ooit stilgestaan bij mogelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting en de btw voor de stichting, vereniging of publiekrechtelijke overheidsonderneming waar u aan verbonden bent? Wij nodigen u graag uit voor een seminar op de inspirerende locatie van het CliniClowns College in Amersfoort.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Vennootschapsbelasting

Stichtingen, verenigingen en publiekrechtelijke overheidsondernemingen hebben een bijzondere positie in de vennootschapsbelasting, ze zijn beperkt belastingplichtig namelijk “(indien en) voor zover zij een onderneming drijven” Veel beperkt belastingplichtigen, en misschien ook de organisatie waarvoor u werkzaam bent, hebben in hun statuten staan dat zij geen winstoogmerk hebben. Bovendien denkt men vaak dat er geen onderneming wordt gedreven. Maar is dat van belang voor het vaststellen van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting? En is de vrijstelling waarop u een beroep denkt te kunnen doen, wel echt van toepassing?

Wij helpen u bij een analyse

Mazars biedt u tijdens het seminar de handvatten om een beoordeling te doen naar de eventuele beperkte vennootschapsbelastingplicht. Tijdens het seminar gaan we in op de criteria van het ondernemerschap en de faciliteiten en vrijstellingen die mogelijk kunnen worden toegepast om vennootschapsbelasting te verminderen of te voorkomen. We informeren u onder andere over de fiscale splitsing in belaste en onbelaste activiteiten.

Btw

Voor de btw geldt dat stichtingen en verenigingen weliswaar in basis btw-belastingplichtig zijn, maar te maken hebben met een reeks van bijzondere regelingen. Dit maakt de positie van de stichting en vereniging beduidend complexer dan die van de doorsnee BV of eenmanszaak. In bepaalde gevallen kan het zelfs gunstig zijn om belastingplichtig te zijn. Tal van vrijstellingen, goedkeuringen en uitzonderingen kunnen invloed hebben  op de btw-belastingplicht. Veel stichtingen en verenigingen ‘doen niets of weinig met btw’ zonder goed zicht te hebben of dit juist is. Zijn uw activiteiten inderdaad vrijgesteld van btw? En zo niet, bent u dan belasting verschuldigd aan de Belastingdienst, of heeft u nog recht op een teruggaaf?

Tijdens ons seminar informeren we u en beantwoorden wij uw vragen. 

Locatie

CliniClowns College | Soesterweg 300 A | 3812 BH Amersfoort

Programma

13.15 uur | Ontvangst
13.30 uur | Vennootschapsbelastingpositie deel 1
14.15 uur | Pauze
14.30 uur | Vennootschapsbelastingpositie deel 2
15.15 uur | Pauze
15.30 uur | Btw
16.15 uur | Afsluiting
16.30 uur | Borrel

Permanente Educatie

Door deel te nemen aan dit seminar kunnen leden van het NBA 2 PE-uren ontvangen. 

Vennootschapsbelasting

Winstbelasting

Profit tax

The Netherlands has two types of income tax: income tax and corporation tax. But do you as a...

Bekijk ook

Share