News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Maak gebruik van de loonkostenvoordelen

29 december 2017 - Er zijn tal van subsidies die u als werkgever kunt benutten om daarmee de loonkosten te verlagen. Het voordeel kan flink oplopen. Omdat er recent weer een en ander is gewijzigd, zetten wij ze voor u op een rij.

ASN Bank en Mazars gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten

15 december 2017 - Mazars en ASN Bank gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten. Mazars heeft, gesteund door de United Nations working group on Business and Human Rights, kaders opgesteld om de kwaliteit van bedrijfsrapportages over mensenrechten te borgen. De samenwerking richt zich op het langetermijndoel voor mensenrechten dat ASN Bank zich heeft gesteld: in 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

Fictitious permanent establishment for foreign company

13 December 2017 – Recently, the District Court of Den Bosch concluded in a judgment that activities of a Belgian BVBA in the Netherlands qualified as temporary agency work, rather than as contracting work. This means that the BVBA has a fictitious permanent establishment in the Netherlands, which means it is obligated to withhold and pay wage tax. As a result of that, it owes wage tax from the first day work was performed in the Netherlands.

Eindejaarstips 2017 / 2018

12 december 2017 - Nog even en dan gaat het nieuwe jaar van start. De eindejaarstips van Mazars geven u als ondernemer een goed overzicht van belangrijke wijzigingen in de wetgeving.

WNT: Nieuwe openbaarmakingsplicht per 1 januari 2018

12 december 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 geldt een nieuwe openbaarmakingsverplichting voor organisaties waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is. WNT-instellingen zijn vanaf dan verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk te maken op internet, bijvoorbeeld als onderdeel van de jaarrekening.

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2016

1 december 2017 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over 2016 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

SBR Assurance, what is going to change for you?

Starting from 1 January 2018, medium-sized companies are obliged to publish their financial statements for filing purposes with the Chamber of Commerce in SBR. Medium-sized companies are organisations with fewer than 250 employees, a maximum annual turnover of € 40 million or an annual balance total of ≤ € 20 million. Is your company part of a group, the head of which qualifies as a large enterprise or is quoted on the stock exchange? In such case, the SBR obligation will only apply for you as of financial year 2019.

Btw-aftrek: vermelding van postbusadres op factuur kan voldoende zijn

21 november 2017 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 15 november 2017 beslist dat vermelding van enkel een postbusadres op de factuur het recht op aftrek van btw niet beperkt. Ondernemers kunnen hun btw-aftrekrecht dus ook uitoefenen als de aan hen uitgereikte factuur geen vestigingsadres, maar enkel een postbusadres vermeldt.

Share