News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Prinsjesdag 2019: Wat verandert er voor u?

Prinsjesdag 2019_page.png
19 september 2019 - Dinsdag 17 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de vertrouwde hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2020. Het belastingpakket 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Wat betekent het Belastingplan 2020 voor u? Lees het in de Mazars Actueel!

Read more

Uitspraak Hof van Justitie nuanceert begrip bouwterrein bij levering met sloopverplichting

Uitspraak Hof van Justitie nuanceert begrip bouwterrein bij levering met sloopverplichting_Page.png
18 september 2019 – Bij het leveren van een bestaand gebouw met de verplichting tot sloop werd tot voor kort aangenomen dat de sloophandeling samen met de levering van een bestaand gebouw kan worden gezien als één enkele prestatie. Als gevolg hiervan is in een dergelijke situatie de levering van een bouwterrein belast met btw. Het lijkt erop dat het Hof van Justitie hier recent een nuance op heeft aangebracht als op het moment van de levering de sloophandelingen nog niet zijn aangevangen.

Read more

Governance in de culturele sector: hoe pakt u dit aan?

Governance in de culturele sector hoe pakt u dit aan _ Page.png
13 september 2019 - Governance in de culturele sector: hoe pakt u dit aan? De nieuwe Governance Code Cultuur vraagt van culturele organisaties dat het bestuur en de raad van toezicht met elkaar in gesprek gaan over de rolverdeling tussen beide partijen. Maar hoe kunnen organisaties dit het beste doen?

Read more

Change in the requirements for NSW (Nature Conservation Act) country estates

Wijziging voorwaarden voor NSW-landgoederen _ Page.png
12 September 2019 - In order to promote the conservation of natural beauty in the Netherlands, the legislator offers a number of tax facilities to the owners of country estates. In exchange, the country estate must meet a number of requirements, particularly regarding the green areas and the nature on the grounds.

Read more

Tax entity for VAT purposes? Check regularly whether the requirements are met

Beperk het risico op naheffing bij een fiscale eenheid voor btw-doeleinden _ Page.png
9 September 2019 - Entrepreneurs who in organisational (administrative), economic and financial terms are closely linked, form a tax entity for VAT purposes. In that case, they act as if they were one VAT entrepreneur. The parties may not invoice VAT to each other; if they so desire they may submit joint VAT returns. This may be very beneficial, for instance when the client does not have a (full) right to deduct VAT. In order to qualify as a tax entity, the parties should be sufficiently intertwined and meet a number of requirements. It is important for the entrepreneurs concerned to check on a regular basis that they comply with the requirements and that they are still sufficiently intertwined.

Read more

Welke regels en fiscale gevolgen komen er kijken bij donaties aan goede doelen?

Welke regels en fiscale gevolgen komen er kijken bij donaties aan goede doelen _ Page.png
5 september 2019 – Vandaag is het de Internationale Dag van de Liefdadigheid, een dag om stil te staan en aandacht te vestigen op liefdadigheidsinitiatieven en de vele organisaties die dit werk verrichten. Naast de onmisbare inzet van vrijwilligers, zijn financiële bijdragen voor deze organisaties van essentieel belang. Bijdragen zijn er in tal van vormen zoals subsidies, donaties, legaten en giften. Voor elk van deze vormen zijn verschillende fiscale gevolgen van toepassing.

Read more

Brexit-deadline nadert: bent u voldoende voorbereid?

Brexit-deadline nadert bent u voldoende voorbereid _ Page.png
2 september 2019 – De Brexit-deadline van 31 oktober a.s. nadert snel. Hoewel het bedrijfsleven hoopt op een ‘zachte’ Brexit met overgangsmaatregelen, lijkt door alle recente bestuurlijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk de kans op een snelle en ‘harde’ Brexit er niet minder op geworden te zijn.

Read more

Btw-heffing bij uitlening van personeel

Btw-heffing bij uitlening van personeel _ page.png
23 augustus 2019 – Bij maatschappelijke organisaties speelt personeel vaak een essentiële rol in het bereiken van hun doelstellingen. Vaak wordt samengewerkt tussen organisaties om personele vaardigheden te delen en kostenefficiënt te handelen. Ook het groeiend personeelstekort in diverse maatschappelijke sectoren zorgt voor allerlei personele samenwerkingen. Hierbij is een groot btw-issue aan de orde, namelijk het kostenverhogend effect wanneer de uitlening belast is met btw en de inlener de btw niet kan verrekenen.

Read more

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep _ Page.png
19 augustus 2019 – Onlangs zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld door kamerlid Nijboer (PvdA) aan staatssecretaris Snel (D66) ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: ‘BOR’) in de Successiewet. De kans bestaat dat de BOR in de toekomst zal worden aangepast.

Read more

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten: toch rechtsgeldig?

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten toch rechtsgeldig  _ Page.png
15 augustus 2019 – Onlangs heeft de Hoge Raad een zaak behandeld over een situatie waarin een huwelijk op singuliere wijze gesloten was. Echter is het niet tot een echt oordeel van de Hoge Raad gekomen, aangezien het griffierecht niet op tijd betaald werd.

Read more

Want to know more?