News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

De fiscale aspecten van cryptocurrencies

11 juli 2018 – Het turbulente koersverloop van cryptocurrencies leidde eind 2017 tot grote aandacht in de media. De koers van onder andere Bitcoin steeg tot ongekende hoogte, tot grote vreugde van de bezitters van cryptocurrencies en de Belastingdienst. Als ondernemer in de sector Transport en Logistiek heeft u misschien ook al te maken gehad met cryptocurrencies. U bent wellicht in het bezit van cryptocurrencies of betalen uw klanten u met deze valuta. Maar hoe zit het met deze cryptocurrencies en de belastingheffing?

ANBI-status en de Erkenning vanaf 2019 gezamenlijk aan te vragen

11 juli 2018 - Op 29 juni hebben de Belastingdienst, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een convenant getekend. In dit convenant zijn samenwerkingsafspraken gemaakt zodat het keurmerk van het CBF (‘de Erkenning’) en de ANBI-status tegelijk kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het toezicht op deze ANBI’s met het Erkenningskeurmerk.

Aanpassing sectorindeling met terugwerkende kracht niet meer mogelijk

4 juli 2018 - Het is niet meer mogelijk om op verzoek van de werkgever met terugwerkende kracht de sectorindeling te wijzigen. Dit maakte Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend middels een persbericht op vrijdag 29 juni jongstleden. Hierin werd vermeld dat het met terugwerkende kracht aanpassen van sectorindelingen met onmiddellijke ingang niet meer mogelijk is.

Update over het werken met zzp'ers en de wet DBA

27 juni 2018 - Het kabinet heeft afgelopen week een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het werken met zelfstandigen (zzp'ers). Over dit onderwerp bestaat al lange tijd onzekerheid. De wet DBA gaat namelijk vervangen worden door een nieuw systeem. De vraag is hoe dit nieuwe systeem voldoende zekerheid kan bieden en tegelijkertijd handhaafbaar is door de Belastingdienst. Wij informeren u over de belangrijkste zaken.

New reporting requirement for cross-border arrangements

26 June 2018 – The ‘Mandatory Disclosure Directive’ was passed by the Council of the European Union on 25 May 2018. In short, this Directive means that cross-border arrangements involving certain characteristics known as ‘hallmarks’ must be reported to the Dutch Tax and Customs Administration. The Directive came into force on 25 June 2018.

Heeft u het gebruik van auto’s van de zaak fiscaal op orde?

25 juni 2018 - De Belastingdienst heeft onlangs terecht naheffingen plus boetes opgelegd aan een werkgever, waarvan de medewerkers gebruik maakten van auto’s van de onderneming. Zo concludeerde een rechter onlangs. Deze casus speelde bij uitzendkrachten die in dienst zijn van een uitzendbureau. Bij dit type ondernemingen wordt regelmatig en veelvuldig wisselend gebruik gemaakt van auto’s van de zaak . Dit onderwerp speelt echter net zo goed bij andere ondernemingen. Heeft u het gebruik van auto’s van de zaak fiscaal op orde?

Subsidieregeling praktijkleren tijdig aanvragen

18 juni 2018 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

Share