News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Prinsjesdag 2018: Wat verandert er voor u?

Woensdag 19 september 2018 - Dinsdag 18 september was het weer Prinsjesdag. Evenals vorig jaar de Glazen koets in plaats van de Gouden koets, de hoedenparade en balkonscène, en natuurlijk het belastingpakket voor 2019. Behalve het geruchtmakende voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting bevat het belastingpakket 2019 zes wetsvoorstellen. Wat betekent het Belastingplan 2019 voor u? Lees het in de Mazars Actueel!

Het effect van de ingekorte 30%-regeling op uitzendkrachten

20 september 2018 – In het Belastingplan 2019 dat op Prinsjesdag is gepubliceerd, wordt voorgesteld om de maximale looptijd van de 30%-regeling te verkorten tot vijf jaar. In de toelichting wordt ook gezegd dat na verloop van die vijf jaar het ook niet mogelijk is om de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden. Het is nog onduidelijk of dit voorstel ook effect heeft op de ET-regeling die uitzendondernemingen kunnen toepassen bij arbeidsmigranten.

Hof Amsterdam: cadeaubonnencentrale kan btw op kosten in aftrek brengen

18 september 2018 - Een ondernemer die zich bezighoudt met de uitgifte, distributie en afwikkeling van cadeaubonnen kan de btw op zijn uitgaven in aftrek brengen. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam beslist tijdens een door Mazars gevoerde procedure. Hij moet dan btw voldoen over zijn provisie-inkomsten. Dit oordeel kan het einde betekenen van een jarenlang gevoerd beleid van de Belastingdienst.

Invoering Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen (Wbni)

17 september 2018 – De invoering van de Wet beveiliging netwerken en informatiesystemen (Wbni) op 9 november 2018 is de Nederlandse vertaling van de Europese Richtlijn op het gebied van cybersecurity (EU Network and Information Security Directive 2016/1148, ook wel aangeduid als NIS directive). Het is de eerste stap van de Europese Unie waarbij wettelijke maatregelen worden ingevoerd om de cybersecurity binnen de gehele Unie te bevorderen en de regelgeving op dit gebied te harmoniseren.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en leveren (fiscaal) veel op

5 september 2018 - Vandaag is het de Dag van de Liefdadigheid en niet geheel toevallig ook de sterfdag van Moeder Teresa. Met deze dag willen de Verenigde Naties aandacht vragen voor de noodzaak van liefdadigheidswerk zoals vrijwilligerswerk. Zonder deze vrijwilligers hebben veel goede doelen immers geen bestaansrecht. Om vrijwilligerswerk te stimuleren bestaan er enkele bijzondere fiscale regelingen waar organisaties gebruik van kunnen maken. Maar wat houden deze regelingen in en welke trends zijn er in de vrijwilligerswereld?

Mazars Den Haag opent haar deuren voor kunstliefhebbers

29 augustus 2018 - Van 20 tot en met 23 september 2018 kan publiek in Den Haag aan de Lange Vijverberg kennismaken met kunst en cultuur van ongekend hoog niveau. Het cultureel evenement Masterly The Hague vindt dan plaats. Het kantoorpand van Mazars Den Haag is één van de drie monumentale panden waar de kunstobjecten bezichtigd kunnen worden.

50% subsidy for HR projects via the European Social Fund

28 August 2018 – In order to be well prepared for the future, organisations need to put in place an effective HR policy that guarantees the employability of their workforce. HR projects that promote sustainable employment are eligible for a 50% subsidy from the European Social Fund. Nearly all activities that relate to the recruitment, transfer and outflow of staff – in other words, most HR-related activities – come within this category.

Btw-aftrek op business seats en skyboxen

24 augustus 2018 - Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over de toepassing van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) met betrekking tot business seats. Uit de uitspraak blijkt dat een goede administratie cruciaal is voor een correcte en optimale btw-aftrek met betrekking tot uitgaven voor gehuurde business seats / skyboxen. Weet u wat u moet documenteren?

Afwijkende beslistermijn bij bezwaar tegen beschikking Lage Inkomensvoordeel (LIV)

23 augustus 2018 – De meeste werkgevers hebben inmiddels de definitieve beslissing met betrekking tot de toekenning van het Lage Inkomensvoordeel over 2017 ontvangen. Normaal gesproken geldt er een beslistermijn van 6 weken wanneer u een bezwaar indient bij de Belastingdienst. In het geval van bezwaar tegen het toegekende Lage Inkomensvoordeel geldt er echter een afwijkende beslistermijn van 26 weken.

Share