News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

De 30%-regeling kan eindigen vanwege toepassing 150-kilometercriterium

15 februari 2018 - Een werknemer kan in aanmerking komen voor de 30%-regeling indien de werknemer buiten Nederland is aangeworven of vanuit een ander land naar Nederland is uitgezonden om in Nederland te werken. Als een werknemer in Nederland komt werken, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Een werkgever mag deze kosten op declaratiebasis belastingvrij vergoeden. Een andere mogelijkheid is om met toepassing van de 30%-regeling een vaste belastingvrije vergoeding te geven ter grootte van 30% van het loon (zonder onderbouwing).

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld, maar kwaadwillenden sneller aangepakt

15 februari 2018 - Vorig jaar informeerden wij u al dat de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) was uitgesteld tot 1 juli 2018. Nu is er door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit houdt in dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf blijkt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Verandering Wet Normering Topinkomens 2018

13 februari 2018 - Binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) is per 1 januari 2018 het een en ander gewijzigd. Om u een overzicht te geven van deze wijzigingen, zetten wij de belangrijkste voor u op een rij:

SBR Assurance, what is going to change for you?

Starting from 1 January 2018, medium-sized companies are obliged to publish their financial statements for filing purposes with the Chamber of Commerce in SBR. Medium-sized companies are organisations with fewer than 250 employees, a maximum annual turnover of € 40 million or an annual balance total of ≤ € 20 million. Is your company part of a group, the head of which qualifies as a large enterprise or is quoted on the stock exchange? In such case, the SBR obligation will only apply for you as of financial year 2019.

Past u de werkkostenregeling goed toe?

7 februari 2018 – De werkkostenregeling (WKR) is al een aantal jaar in de wet opgenomen. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over hoe in de praktijk moet worden omgegaan met bepaalde aspecten van de regeling. De belastingdienst geeft op haar website veel toelichting op de werking van de werkkostenregeling, maar er is nog weinig rechtspraak verschenen. Hoe de rechter over de toepassing van de WKR denkt, is nog onduidelijk.

Share