News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Wijziging voorwaarden loonkostenvoordelen per 2019

21 januari 2019 – In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgenomen dat bij de aanvraag van een doelgroepverklaring voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) door het UWV wordt getoetst of de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot één van de doelgroepen van het LKV behoort. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Wtl op dit punt aangepast.

Risk of hard Brexit much greater, take action

18 January 2019 - It will certainly not have escaped your attention: on 29 March 2019 the United Kingdom will leave the European Union. The risk of a ‘hard Brexit’, i.e. without any kind of transitional arrangements, has become much greater because the Brexit deal has not been approved by the UK parliament. For companies that trade directly or indirectly with the UK, a hard Brexit can have serious practical consequences, even in the short term.

Wet Normering Topinkomens: Welke uitdagingen zijn er?

18 januari 2019 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi-)publieke sector tegen te gaan. Het toepassen van de WNT is complex, waarbij de Mazars WNT specialisten in de dagelijkse praktijk regelmatig verkeerde toepassingen tegenkomen die te voorkomen zijn. Hoe kunt u zorgen dat dit u niet overkomt? Waar moet u specifiek op letten? Wij helpen u graag op weg.

Shortening of term of 30% facility and transitional law

28 December 2018 – On 18 December 2018, the Senate approved the 2019 Tax Plan. Among other things, this includes a shortening of the (maximum) term of the 30% facility from eight to five years. For existing users, their current term will only be shortened as from 1 January 2021, unless it expires earlier.

Ubo zijn als bestuurder van een not-for-profit stichting of vereniging, wat betekent dat voor u?

7 december 2018 - Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

Wijziging toepassing btw-nultarief bij zeeschepen

5 december 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de toepassing van het btw-nultarief bij leveringen en diensten van / aan zeeschepen aangescherpt. In een onlangs gepubliceerd besluit van de staatssecretaris zijn de concrete voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief met betrekking tot, onder meer, zeeschepen vermeld.

Verruiming btw-sportvrijstelling

30 november 2018 - Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling aangepast. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor onder andere gemeenten. Door het verruimen van de sportvrijstelling per 1 januari 2019, vervalt in veel gevallen het recht op btw-aftrek op kosten met betrekking tot sportaccommodaties. Gemeenten kunnen, om dit btw-nadeel te beperken, tot 30 april 2019 een specifieke uitkering sport aanvragen.

Share