News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Nieuwe businessmodellen: kansen en bedreigingen

Nieuwe businessmodellen kansen en bedreigingen_page.png
19 juli 2019 - Teruglopende bezoekersaantallen dwingen ook de cultuursector ertoe zichzelf opnieuw uit te vinden. Nu het geld uit subsidies en donaties niet altijd toereikend is, ontwikkelen ook culturele instellingen aanverwante diensten die geld in het laatje moeten brengen. Nieuwe inkomstenbronnen dus, waar vaak fiscale consequenties aan vastzitten. Wie dit over het hoofd ziet, riskeert een fikse boete. Hoe kunt u dit voorkomen? En hoe kunt u tegelijkertijd uw nieuwe activiteit(en) optimaal structureren?

Read more

Het vormen van een fiscale eenheid voor de btw uitgelegd

Fiscale eenheid _ Page.png
11 juli 2019 – Wanneer zijn ondernemingen economisch verweven met elkaar? Daar is nogal eens onduidelijkheid over in de praktijk. Eén van de criteria om een fiscale eenheid voor de btw te kunnen vormen is deze economische verwevenheid. De Hoge Raad heeft recent in twee uitspraken dit criterium ruim uitgelegd. Dit is gunstig voor ondernemingen die een fiscale eenheid voor de btw willen vormen.

Read more

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020_page.png
10 juli 2019 - De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Hierin wordt de maatregel om de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel te verhogen uitgewerkt. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2024 uit op 67 jaar. Ter dekking van deze maatregel wordt zowel het lage inkomensvoordeel (LIV) als het jeugd-LIV per 2020 versoberd.

Read more

Werkgevers opgelet, per 1 november 2019 eHerkenning

Werkgevers opgelet, per 1 november 2019 eHerkenning_page.png
9 juli 2019 - Vanaf 1 november 2019 kan alleen nog op het UWV Werkgeversportaal worden ingelogd met eHerkenning. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over het gebruik en het aanvragen van eHerkenning zodat u gebruik kunt blijven maken van het UWV Werkgeversportaal.

Read more

Actieve informatieplicht werkgever bij (verjaring) vakantiedagen

Actieve informatieplicht werkgever bij (verjaring) vakantiedagen_page.png
9 juli 2019 - De zomerperiode komt eraan. Veel van uw werknemers gaan van hun welverdiende vakantie genieten, maar niet iedereen. Er zijn ook werknemers die niet op vakantie willen of kunnen, dan wel hun vakantiedagen willen opsparen.

Read more

Per 1 januari 2020 differentiatie van de WW-premie. Hoe zit dat precies?

Per 1 januari 2020 differentiatie van de WW-premie. Hoe zit dat precies_page.png
9 juli 2019 - Op 28 mei 2019 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de financiering van de werkloosheidswet per 1 januari 2020 wordt aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. Voor werkgevers is de Wab een ingrijpende verandering.

Read more

AOW-leeftijd minder snel verhogen kost werkgevers al per 2020 geld

AOW-leeftijd minder snel verhogen kost werkgevers al per 2020 geld_page.png
9 juli 2019 - Het kabinet gaat de AOW-leeftijd minder snel verhogen. Deze wijziging kost veel geld en om dit te financieren wordt het lage inkomensvoordeel (LIV) versoberd. Dit gaat volgend jaar al effect hebben op werkgevers.

Read more

Stijging loonkosten per 1 juli 2019 door aanpassingen wettelijk minimumloon

Stijging loonkosten per 1 juli 2019 door aanpassingen wettelijk minimumloon_page.png
9 juli 2019 - Per 1 juli 2019 is de vervolgstap gezet, in navolging op de eerste stap per juli 2017, in het aanpassen van het wettelijk minimumloon. De leeftijd waarop het minimumloon geldt, is verder verlaagd van 22 naar 21 jaar en het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar is (extra) verhoogd. Daarnaast zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2019 geïndexeerd.

Read more

Twee kansrijke subsidiemogelijkheden om de (toekomstige) innovatiekracht van uw organisatie te vergroten

Twee kansrijke subsidiemogelijkheden om de (toekomstige) innovatiekracht van uw organisatie te vergroten_page.png
9 juli 2019 – De overheid wil mkb’ers stimuleren meer te investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van personeel en innovatieprojecten. Hiervoor zijn twee subsidieregelingen van kracht, te weten het MKB Idee en het R&D samenwerkingsproject. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van deze subsidies.

Read more

Loonindex tot en met mei 2019

Loonindex_v2
5 juli 2019 - Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt de volgende (voorlopige) indices voor de loonontwikkeling van CAO-lonen, van alle sectoren samen, exclusief bijzondere beloningen:

Read more

Want to know more?