News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2017

16 november 2018 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over de cijfers van 2017 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

IORP II: Impactvolle wijzigingen voor pensioenfondsen op komst

16 november 2018 - Bent u werkzaam in de pensioensector? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk van de IORP II-richtlijn gehoord. Op 18 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘implementatie IORP II-richtlijn’ aangenomen. Het voorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht. Wat zijn de belangrijkste aanstaande wijzigingen voor pensioenfondsen? En wat kan Mazars mogelijk voor u betekenen bij de implementatie van deze richtlijn?

Analysis of the Solvency and Financial Condition Reports of European Insurance and Reinsurance Entities

For the second successive year, Mazars has conducted a survey of solvency and financial condition reports. Last year’s analysis considered the reports of French companies, but this has now been extended to include 15 European entities subject to the Solvency II directive, which came into force on 1 January 2016, and has fundamentally changed the regulatory framework for European insurance companies and undertakings.

Nieuwe Governance Code Cultuur voor culturele sector

8 november 2018 – De culturele sector krijgt vanaf 1 januari 2019 te maken met een nieuwe Code om de governance van haar instellingen te waarborgen. Deze aangepaste Code is dinsdag 5 november door de Stichting Cultuur + Ondernemen gelanceerd en overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven.

Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2018 - Bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een volledige transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardigheid, mede omdat ook loon is doorbetaald en in veel gevallen is geïnvesteerd in reïntegratie. Op 11 juli 2018 is er een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij wordt voorzien in een compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Forse verruiming geboorteverlof voor partners

6 november 2018 - Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf 2019 meer dagen verlof. Op dit moment is dat 2 dagen en dit wordt verruimd naar 5 dagen. Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof voor partners verder uitgebreid tot maximaal zes weken. De Tweede Kamer stemde op 2 oktober 2018 in voor de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). De Eerste Kamer moet nog stemmen over dit wetsvoorstel.

Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

6 november 2018 - Het kan voorkomen dat een werkgever een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk moet beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsongeschikte werknemer die slechts gedeeltelijk werkzaamheden kan verrichten. Ook kan dit voorkomen uit bedrijfseconomische redenen, waardoor er voor een werknemer nog slechts een parttime functie beschikbaar is. Dit laatste wordt ook wel 'deeltijdontslag' genoemd.

Kabinet stimuleert ook in 2019 (duurzame) innovatie

6 november 2018 - Een belangrijke conclusie uit de Miljoenennota van 18 september 2018 en de begroting van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is dat het kabinet extra budget beschikbaar stelt om initiatieven die bijdragen aan het behalen van de energiedoelstellingen, om onder andere in 2030 de CO2 uitstoot met 49% te verminderen, te stimuleren. Ook blijven andere fiscale- en subsidieregelingen voor R&D en het bevorderen van de doorstroom van MBO / HBO naar het bedrijfsleven gehandhaafd.

Hoe vitaal is uw organisatie?

6 november 2018 - Een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid is vitaliteit. Het is van wezenlijk belang om fit en met een heldere geest op te staan en de dag met energie af te ronden. Verantwoordelijkheid nemen voor je fysieke en mentale gezondheid en gezond gedrag vertonen is belangrijk om iedere dag weer topprestaties te leveren. Deze zaken zijn essentieel om bevlogen, gemotiveerde medewerkers te hebben en te houden. De grootste bedreigingen voor vitaliteit zijn stress en burn-outklachten. Dit vraagt een goede samenwerking tussen HR en management.

Share