News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Subsidieregeling praktijkleren: start aanvraag per 2 juni 2019

Subsidieregeling Praktijkleren  _ Story.jpg
15 mei 2019 - Begeleidt u een leerling of student binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen.

Read more

De GWH-regeling: oplossing op maat

De GWH-regeling oplossing op maat
9 mei 2019 - Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de wijziging van de GWH-regeling (Grootwagenparkhouder-regeling). De wijziging van deze regeling betekent dat de Belastingdienst per 1 mei 2019 is gestopt met het verstrekken van verzamelfacturen voor de motorrijtuigenbelasting met factuurspecificaties (per cd-rom). Vanaf 1 mei 2019 kunt u deze verzamelfacturen enkel nog opvragen via de Digipoort van de Belastingdienst. Om bij deze Digipoort te kunnen, heeft u speciale software nodig inclusief bijbehorende certificaten.

Read more

Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

KOR_page.jpg
8 mei 2019 - Per 1 januari 2020 zal een nieuwe btw-vrijstelling in werking treden ter vervanging van de huidige Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Deze nieuwe vrijstelling zal voor veel ondernemers de mogelijkheid bieden om desgewenst niet btw-plichtig te zijn. Ook bij uitstek voor leden van Raden van Toezicht en Commissarissen biedt deze nieuwe regeling duidelijkheid en mogelijkheden wat betreft hun btw-positie.

Read more

Uitsluitingsclausule in een testament of bij schenking

Uitsluitingsclausule in een testament of bij schenking_page.jpg
3 mei 2019 - In een testament of bij een schenking kunt u een zogenoemde uitsluitingsclausule opnemen. Door middel van een uitsluitingsclausule zorgt u ervoor dat alles wat de begiftigde / erfgenaam van u krijgt, privévermogen van hem / haar blijft (en bij echtscheiding niet met de ‘koude kant’ gedeeld hoeft te worden).

Read more

Buitenlandse btw betaald? Vraag het nu terug!

Buitenlandse btw terugvragen_story
2 mei 2019 - Heeft u als ondernemer in 2018 buitenlandse btw betaald over goederen en diensten die u heeft gekocht in een ander EU-land, terwijl u daar niet gevestigd of btw verschuldigd bent? Dan kunt u deze btw (digitaal) terugvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u vóór 1 oktober 2019 actie ondernemen.

Read more

De optimale fiscale structuur: verkoop onderneming - Deel 3 van 4

De optimale fiscale structuur - verkoop onderneming - deel 3 van 4_page.jpg
1 mei 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft.

Read more

Wetsvoorstel ubo-register: Wat zijn de gevolgen?

Wetsvoorstel ubo-register Wat zijn de gevolgen_page.jpg
24 april 2019 - Recent is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en juridische entiteiten’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet wordt de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijke belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’ – ubo) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten ingevoerd. Het ubo-register is een Europese maatregel en heeft tot doel het witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden.

Read more

Nieuw register van uitkering voor stichtingen

Nieuw register van uitkeringen voor stichtingen_page.jpg
24 april 2019 - Onlangs is een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld dat stichtingen een register van uitkeringen dienen bij te houden.

Read more

Brancheverenigingen: Wat mag wel en niet bij samenwerking tussen ondernemingen

Brancheverenigingen Wat mag wel en niet bij samenwerking tussen ondernemingen_page.jpg
12 april 2019 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft onlangs vernieuwde leidraden opgesteld over de samenwerking tussen bedrijven. Weet u wat wel en niet mag in de samenwerkingen met concurrenten en leveranciers & afnemers?

Read more

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht_page.jpg
11 april 2019 - De Belastingdienst heeft het begrip ‘gezagsverhouding’ in het Handboek Loonheffingen 2019 nader toegelicht. De beoordeling van de gezagsverhouding is belangrijk voor de vraag of een opdrachtnemer in dienstbetrekking staat tot een opdrachtgever. Deze nadere toelichting geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding.

Read more

Want to know more?