News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Belangrijke aandachtspunten voor transportondernemers

shutterstock_1156607227 (1).jpg
13 december 2019 - In het voorwoord van de laatste T&L nieuwsbrief hebben wij onze zorgen geuit over de ontwikkelingen in de wereld en haar invloed op onze economie. Zoals gezegd was onze vraag of de mooie zomer alweer voorbij is en of we ons hebben voorbereid op het mogelijke slechte weer wat komen gaat? In dit artikel nemen wij u graag mee in enkele aandachtspunten die u als transportondernemer kunnen helpen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe economische crisis.

Read more

Tweede Kamer stemt in met invoering ubo-register

shutterstock_343181765 (1).jpg
12 december 2019 - De Tweede Kamer heeft op 11 december 2019 ingestemd met het wetsvoorstel inzake het Nederlandse register van uiteindelijk belanghebbenden, het ‘ubo-register’. In het aangenomen voorstel is een amendement opgenomen dat beoogt de veiligheid en privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te vergroten.

Read more

Lagere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen

shutterstock_620837138 (4).jpg
11 december 2019 - De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen gepubliceerd. Per 1 januari 2020 gaan de drempelbedragen iets omlaag. Is de geraamde waarde van uw opdracht als centrale of decentrale overheids-, onderwijs- of andere gesubsidieerde instelling evenveel of meer dan de Europese verlaagde drempelwaarde? Dan zal dit moeten worden aanbesteed volgens de Europees geldende aanbestedingsrichtlijnen.

Read more

2020: Strict rules on 0% VAT rate requirements for EU supplies

2020 Strenge regels ten aanzien van het btw-nultarief voor leveringen in de EU _ Page.jpg
6 December 2019 – In order to modernize and simplify and to make it more business-friendly for both EU member states and businesses, the European Commission proposed a significant reform of the VAT system. One of these so-called ‘quick fixes’ means that the VAT numbers will need to be checked continuously in order to qualify for the 0% VAT rate and to mitigate potential tax risks. As of 1 January 2020, incorrect or missing VAT numbers will in principle lead to VAT being due.

Read more

Het jaar 2020: tips loonheffingen voor werkgevers in de publieke sector

shutterstock_302381930.jpg
21 november 2019 - We naderen het einde van het jaar en dat is een goed moment om u op een aantal acties te wijzen die nu actueel en relevant zijn voor de loonheffingen in de publieke sector voor het nieuwe jaar 2020.

Read more

Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

KOR_page.jpg
14 november 2019 - Per 1 januari 2020 zal een nieuwe btw-vrijstelling in werking treden ter vervanging van de huidige Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Om voor 2020 in aanmerking te komen, kunt u een aanvraag indienen die uiterlijk 20 november 2019 door de Belastingdienst moet zijn ontvangen. Deze nieuwe vrijstelling zal voor veel ondernemers de mogelijkheid bieden om desgewenst niet btw-plichtig te zijn. Ook bij uitstek voor leden van Raden van Toezicht en Commissarissen biedt deze nieuwe regeling duidelijkheid en mogelijkheden wat betreft hun btw-positie.

Read more

Column | Er staan duizenden bedrijven latent in de verkoop

shutterstock_671977639 (3).jpg
14 november 2019 – Recentelijk verscheen er in de najaarseditie van Brookz Magazine een column waarin Aron de Jong reageerde op de stelling 'Er staan duizenden bedrijven latent in de verkoop'.

Read more

Samenwerken is vermenigvuldigen

shutterstock_1431757970 (2).jpg
14 november 2019 - Om de best mogelijke transactie te realiseren, is een optimale samenwerking tussen de verkoper, de M&A-advocaat en de Corporate Finance adviseur belangrijk. Dit betekent elkaar in de kracht zetten en elkaar helpen.

Read more

Waarom lopen transactiemultiples zo uiteen?

shutterstock_1007642434 (4).jpg
14 november 2019 – Een belangrijk aspect bij de aan- of verkoop van een onderneming is de koopprijs. De koopprijs is het punt waarop verkoper en koper elkaar ontmoeten, maar hoe komt dit punt tot stand? Het is een kwestie van onderhandelen waarbij zowel de koper als verkoper beiden hun eigen subjectieve beeld hebben van de waarde van de onderneming.

Read more

Mazars Corporate Finance adviseert nieuwe investeringsmaatschappij Dei Capital

shutterstock_114267883 (3).jpg
14 november 2019 – Investeringsmaatschappij Dei Capital heeft een meerderheidsbelang verworven in Wessels Groep en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: Wessels). Samen met algemeen directeur Auke Borckink zijn per 2 juli 2019 de aandelen overgenomen van de huidige eigenaren Nico Wessels en Werner Hegeman.

Read more

Want to know more?