News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Utilise the wage cost benefits

LKV_page.jpg
17 September 2019 – There are numerous subsidies that employers such as yourself can utilise to reduce wage costs. The benefits can add up to quite substantial amounts. As there have been a number of changes, we will summarise them for you below.

Read more

Mazars reinforces its position in the eastern part of the Netherlands through the acquisition of Ten Kate Huizinga

Mazars - Ten Kate Huizinga
20 December 2017 - On 1 January 2018, Mazars will reinforce its position in the eastern region with the acquisition of Ten Kate Huizinga Accountants and Tax Advisers. Under the name Mazars, Mazars and Ten Kate Huizinga will work together on the further growth and professionalisation of Mazars in the east of the Netherlands.

Read more

ASN Bank en Mazars gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten

ASN Bank en Mazars samenwerking mensenrechten
15 december 2017 - Mazars en ASN Bank gaan samenwerken op het gebied van mensenrechten. Mazars heeft, gesteund door de United Nations working group on Business and Human Rights, kaders opgesteld om de kwaliteit van bedrijfsrapportages over mensenrechten te borgen. De samenwerking richt zich op het langetermijndoel voor mensenrechten dat ASN Bank zich heeft gesteld: in 2030 betalen alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum hun productiemedewerkers een leefbaar loon.

Read more

Nieuwe regels voor btw op grensoverschrijdende diensten en leveringen

Nieuwe btw-regels e-commerce
14 december 2017 - De Raad van de EU heeft op 5 december 2017 het voorstel van de Europese Commissie over de nieuwe regels voor webwinkels (e-commerce) aangenomen. Het doel van het voorstel is om de btw-heffing van grensoverschrijdende verkopen door webwinkels aan consumenten te vereenvoudigen.

Read more

Fictitious permanent establishment for foreign company

Fictieve vaste inrichting voor buitenlandse onderneming
13 December 2017 – Recently, the District Court of Den Bosch concluded in a judgment that activities of a Belgian BVBA in the Netherlands qualified as temporary agency work, rather than as contracting work. This means that the BVBA has a fictitious permanent establishment in the Netherlands, which means it is obligated to withhold and pay wage tax. As a result of that, it owes wage tax from the first day work was performed in the Netherlands.

Read more

Eindejaarstips 2017 / 2018

Eindejaarstips 2017 2018
12 december 2017 - Nog even en dan gaat het nieuwe jaar van start. De eindejaarstips van Mazars geven u als ondernemer een goed overzicht van belangrijke wijzigingen in de wetgeving.

Read more

WNT: Nieuwe openbaarmakingsplicht per 1 januari 2018

WNT publicatieplicht
12 december 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 geldt een nieuwe openbaarmakingsverplichting voor organisaties waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is. WNT-instellingen zijn vanaf dan verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk te maken op internet, bijvoorbeeld als onderdeel van de jaarrekening.

Read more

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2016

Goede Doelen Nederland – Feiten & cijfers 2016
1 december 2017 - Brancheorganisatie Goede Doelen Nederland publiceert jaarlijks het rapport ‘Feiten & cijfers goede doelen’. Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de leden van de brancheorganisatie. Het meest recente onderzoek over 2016 staat sinds kort online. Mazars heeft op verzoek van Goede Doelen Nederland de onderzoeksgegevens van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.

Read more

Btw-aftrek: vermelding van postbusadres op factuur kan voldoende zijn

Btw-aftrek vermelding van postbusadres op factuur
21 november 2017 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 15 november 2017 beslist dat vermelding van enkel een postbusadres op de factuur het recht op aftrek van btw niet beperkt. Ondernemers kunnen hun btw-aftrekrecht dus ook uitoefenen als de aan hen uitgereikte factuur geen vestigingsadres, maar enkel een postbusadres vermeldt.

Read more

Global Ecommerce Study 2017

Global Ecommerce Study 2017
Digitalisation is changing the way retailers sell goods and services, as well as the way that customers purchase them, bringing a multitude of opportunities and new risks.

Read more

Want to know more?