News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht

Het begrip gezagsverhouding nader toegelicht_page.jpg
11 april 2019 - De Belastingdienst heeft het begrip ‘gezagsverhouding’ in het Handboek Loonheffingen 2019 nader toegelicht. De beoordeling van de gezagsverhouding is belangrijk voor de vraag of een opdrachtnemer in dienstbetrekking staat tot een opdrachtgever. Deze nadere toelichting geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers meer handvatten om zelf te beoordelen of er sprake is van een gezagsverhouding.

Read more

De waarde van een vakantiedag geeft discussie

De waarde van een vakantiedag geeft discussie_page.jpg
11 april 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof in diverse arresten bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen, als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dat betekent dat structurele toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslagen, vergoedingen voor werken op zaterdag, zondag en feestdagen ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

Read more

Hogere onbelaste vergoeding geven aan werknemers

Hogere onbelaste vergoeding geven aan werknemers_page.jpg
11 april 2019 - Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit heeft de ministerraad begin dit jaar besloten. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Read more

Waar moet u op letten bij vakantie van een zieke werknemer?

Waar moet u op letten bij vakantie van een zieke werknemer_page.jpg
11 april 2019 - Zieke werknemers bouwen gedurende de twee jaar dat zij recht hebben op loondoorbetaling ook gewoon vakantiedagen op. Daar staat tegenover dat zieke werknemers die op vakantie gaan, ook vakantiedagen moeten opmaken. Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zieke werknemer wijst op de mogelijkheid om vakantie op te nemen en dat hij dit ook opneemt in het re-integratieplan.

Read more

Innovatief en duurzaam de toekomst in?

Innovatief en duurzaam de toekomst in_page.jpg
11 april 2019 - In 2050 is de industrie circulair en wordt vrijwel geen broeikasgas meer uitgestoten. De fabrieken draaien op duurzame elektriciteit uit zon, wind en getijden, of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert zij aan de tuinbouw, utiliteitsgebouwen of woningen. Daarnaast wordt de opgewekte energie gebruikt om de elektrische auto’s van medewerkers op te laden. De industrie is naast gebruiker van energie ook producent, opslag en buffer van energie.

Read more

How can workforce planning give your business a competitive advantage?

Personeelsplanning een concurrentievoordeel voor uw bedrijf_page.jpg
10 April 2019 - Running a successful business in today’s ultra-competitive market can be overwhelming. Most business owners and managers have to be extremely focused on financial performance and cashflow to maintain their position in the market and ensure long term stability.

Read more

Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling

Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling_page.jpg
10 april 2019 - Vorig jaar berichtten wij al dat het kabinet de giftenaftrek en ANBI-regelingen wenst te continueren. Om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren is een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie).

Read more

De optimale fiscale structuur: continuïteit onderneming - Deel 2 van 4

De optimale fiscale structuur van een onderneming – Deel 2 van 4_page.jpg
3 april 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is, hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming dat u heeft. In een vierluik nemen we u graag mee in de verschillende fiscale structuren die u gedurende het ondernemerschap tegen kunt komen.

Read more

Brexit: Wat zijn de fiscale gevolgen?

Brexit Wat zijn de fiscale gevolgen_page.jpg
29 maart 2019 – Nu er nog geen zicht is op een Brexit-akkoord, moet iedereen rekening houden met een No-deal Brexit. Na Brexit is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de Europese Unie en dat kan gevolgen hebben voor de belastingpositie van Britse werknemers in Nederland en vice versa.

Read more

Sociale verzekeringen: Hoe zit dat na Brexit?

Sociale verzekeringen Hoe zit dat na Brexit
28 maart 2019 - Binnen Europa is de zogenaamde coördinatieverordening (Verordening 883/2004) van toepassing. In deze Verordening is geregeld in welk land iemand sociaal verzekerd is gedurende een uitzending of wanneer iemand in meerdere landen werkt. Daarnaast is in deze Verordening geregeld hoe het werkt met grensoverschrijdende betaling van sociale verzekeringsuitkeringen. Is deze Verordening echter nog van toepassing na de Brexit?

Read more

Sustainability: Technology enabled

sustainability: Mogelijk gemaakt door technologie_page.jpg
27 March 2019 - The Economist Intelligence Unit (EIU) wrote a set of articles sponsored by Mazars focusing on the role of regulation and technology in relation to sustainability. In this article, the rapid expansion of technologies around sustainability practice and reporting – from ESG-themed data mining to blockchain voting – is explored.

Read more

Coronacrisis _ PAge.jpg

Your challenges during the coronacrisis

These are special times where we face major challenges. The impact of the coronavirus is significant and the situation is constantly changing. We will inform you about new developments and measures and are of course at your disposal to support you where necessary with your current challenges. Do you have questions? Please contact your trusted Mazars adviser or use the contact form.