News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Regeerakkoord: beperking looptijd 30%-regeling?

Regeerakkoord beperking looptijd 30%-regeling
7 november 2017 - Op 10 oktober is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepubliceerd. In het regeerakkoord zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Eén van deze wijzigingen is het verkorten van de looptijd van de 30%-regeling. Heeft u buitenlandse werknemers of expats in dienst? Dan maakt u wellicht extra kosten. Als tegemoetkoming hiervoor kunt u in aanmerking komen voor de 30%-regeling.

Read more

Sectorpremies en Whk-premies 2018

Sectorpremies en Whk-premies 2018
30 oktober 2017 – De sectorpremies voor 2018 zijn op 24 oktober jl. gepubliceerd. Voor 45 sectoren daalt de sectorpremie, maar voor veertien sectoren stijgt deze premie. Voor drie sectoren blijft de premie constant. Wat zijn voor uw organisatie de financiële consequenties van de premiewijzigingen? Bereken dit eenvoudig met onze rekentool.

Read more

Suppletieaangiften omzetbelasting vanaf 1 januari 2018 alleen digitaal in te dienen

Suppletieaangiften
25 oktober 2017 – Als u een onjuiste of onvolledige btw-aangifte heeft gedaan, bent u verplicht correcties door te geven aan de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2018 kunnen correcties op eerdere omzetbelastingaangiften enkel nog digitaal worden ingediend.

Read more

Wijzigingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2018

Wijzigingen Wettelijk Minimumloon per 1 januari 2018
20 oktober 2017 – Per 2018 worden diverse wijzigingen op het gebied van het wettelijk minimumloon van kracht. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Read more

Drastic reform of EU VAT system on the way

EU btw-systeem_page.jpg
16 October 2017 - On 4 October 2017 the European Commission proposed a drastic reform of the VAT system of the European Union. The main change is that in the case of cross-border transactions within the EU, the supplier must charge the VAT to his customer at the rate of the Member State of destination of the goods. The VAT must then be declared and paid in the Member State where the supplier is established via a one-stop-shop mechanism. Another important change is the introduction of the Certified Taxable Person (CTP), for which simplified procedures will apply.

Read more

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-cao

Onderhandelingsresultaat nieuwe ABU-cao
13 oktober 2017 – Werknemersorganisaties en de ABU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe ABU-cao voor Uitzendkrachten. Wij zetten de belangrijkste elementen van het onderhandelingsresultaat voor u op een rij.

Read more

Regeerakkoord: Opvallende plannen voor Transport & Logistiek

Regeerakkoord plannen Transport Logistiek
13 oktober 2017 - In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 is een aantal plannen gepresenteerd die van toepassing zijn op de Transport en Logistiek sector. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

Read more

Het regeerakkoord 2017: ‘Vertrouwen in de toekomst’

Het regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de toekomst’
11 oktober 2017 - Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hun plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. In het regeerakkoord is een aantal fiscale plannen opgenomen. Wij zetten enkele belangrijke plannen voor u op een rij, maar wel met een belangrijke kanttekening. De plannen moeten eerst nog worden omgezet in wetgeving en zolang dat niet is gebeurd, is er nog veel onduidelijk. Bovendien kennen veel van de voornemens een langetermijnplanning. Uiteraard informeren wij u zodra er meer duidelijkheid is.

Read more

Maatregelen regeerakkoord flexibele arbeid

Maatregelen regeerakkoord flexibele arbeid
10 oktober 2017 - Het nieuwe Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is op 10 oktober 2017 gepresenteerd door Rutte III, bestaande uit een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het kabinet Rutte III is van plan om enkele belangrijke wijzigingen door te voeren voor de flexibele arbeidsmarkt, die voor meer balans op de arbeidsmarkt moeten zorgen.

Read more

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen?

Vennootschapsbelastingplicht voor jeugdzorginstellingen
10 oktober 2017 - De vraag of het bieden van jeugdhulp onder de vennootschapsbelasting valt, blijft de gemoederen bezighouden. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op maandag 2 oktober 2017 antwoord gegeven op Kamervragen over deze kwestie. Conclusie is dat jeugdhulpverleners met een zorgvrijstelling geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Read more

Want to know more?