News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Sustainability: Moving the conversation forward

Duurzaamheid De discussie naar een hoger niveau_page .jpg
In this article, the way in which sustainability can be both measured and encouraged via regulation is researched, as well as the differences between countries and regions in adopting sustainable practices.

Read more

Vrij verkeer van werknemers na Brexit: Wie heeft een vergunning nodig?

Vrij verkeer van werknemers na Brexit Wie heeft een vergunning nodig _ Page.jpg
27 maart 2019 - Nu de Brexit is uitgesteld mogen werknemers met een Britse nationaliteit nog vrij in Nederland wonen en werken. Werknemers met een nationaliteit van een land in de Europese Unie kunnen ook nog zonder vergunning in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken, maar welke vergunningen zijn er nodig na de Brexit?

Read more

Deelname aan cursus btw-belast in het land waar de cursus plaatsvindt

Waar ligt de btw-verplichting voor cursussen die plaatsvinden in een andere _ Page.jpg
25 maart 2019 – Waar ligt de btw-verplichting voor cursussen die plaatsvinden in een andere lidstaat? Onlangs heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het deelnemen aan een cursus niet los kan worden gezien van ‘toegang verlenen tot een evenement’. Als gevolg hiervan is de ‘plaats van dienst’ van cursussen, seminars en conferenties gelegen daar waar het evenement plaatsvindt. Wat betekent dit voor u als ondernemer voor uw btw-verplichting?

Read more

Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit

Wel uitstel, (nog) geen afstel voor Brexit _ Page.jpg
25 maart 2019 - De Brexit is uitgesteld tot 22 mei 2019 indien het Verenigd Koninkrijk voor 12 april 2019 een nieuw Brexit voorstel aan de landen van de Europese Unie presenteert. Gebeurt dit niet, dan is er een No-deal Brexit (harde Brexit) op 12 april a.s. Dit betekent dat u langer de tijd heeft om u voor te bereiden op de wijzigingen die eraan komen voor uw onderneming en uw werknemers.

Read more

Einde aan discussies over lenen bij eigen vennootschap?

Excessief lenen_page.jpg
22 maart 2019 - In de praktijk komt het vaak voor dat leningen bij de eigen BV worden afgesloten in plaats van dividend uit te keren of loon te genieten. Ook zien wij en de wetgever dat er veel discussies worden gevoerd over de zakelijkheid van deze leningen. Maar wat betekent dit nu voor u als ondernemer?

Read more

Beoordelingen na invoering van de WNRA

Beoordelingen na invoering van de WNRA_page.jpg
20 maart 2019 - Beoordelingen worden vaak gebruikt om over te kunnen gaan tot rechtspositionele maatregelen (zoals bijvoorbeeld herplaatsing of ontslag). In het onderwijs zal dit als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 veranderen. Na de invoering van de wet toetst aanvullend een externe instantie (het UWV of de kantonrechter) vooraf of een ontslag terecht is. Bij een ontslag om bedrijfseconomische of organisatorische redenen of langdurige ziekte toetst het UWV of het ontslag mag worden doorgezet.

Read more

Lancering Atlas Governance Pensioenfondsen

Lancering Atlas Governance Pensioenfondsen_page.jpg
20 maart 2019 - Mazars heeft in samenwerking met Nationaal Register, APG, Van Doorne, Mila Hoekstra, Kempen Capital Management, Pensioenfederatie, SPO, Sprenkels & Verschuren en Vereniging Intern Toezicht Pensioensector de nieuwe Atlas Governance Pensioenfondsen ontwikkeld.

Read more

The capital value equation: what is it?

De aandeelhouderswaarde hoe zit het in elkaar_page.jpg
20 March 2019 - Every business owner is familiar with the standard metrics used to describe the performance of a company. Turnover and profitability are often cited as the key determinants of a company’s health, but our research shows that there is a less-publicised measure which is at least as important.

Read more

Is de Cyprus-route nog houdbaar?

Cyprus-route_page.jpg
15 maart 2019 - Een BV in Cyprus neemt Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst en stelt deze direct ter beschikking aan diverse Nederlandse vervoersondernemingen. De vrachtwagenchauffeurs werken in verschillende EU-landen. Aangezien zij minder dan 25% werkzaam zijn in Nederland, zijn zij op basis van Europese regels sociaal verzekerd in het land waar de werkgever is gevestigd (in dit geval dus Cyprus). De Centrale Raad van Beroep heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de verzekeringsplicht van Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst van een in Cyprus gevestigde BV.

Read more

Benchmark on Key Audit Matters

Benchmark Key Audit Matters_page.jpg
15 March 2019 - Many users of the financial statements and stakeholders have called for a more informative and relevant auditor’s report to understand how the auditor obtained the reasonable assurance about the financial statements as a whole. We analysed the Key Audit Matters related to the FTSE (UK) and AMX / AEX (Netherlands) companies for the year-end 2017 / 2018 using the same methodology, in continuity with our previous study published in March 2016 “Mazars Benchmark on Key Audit Matters”.

Read more

Verandering in de disciplinaire straffen onder de WNRA

Verandering in de disciplinaire straffen onder de Wnra_page.jpg
13 maart 2019 - Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 worden bestaande rechtspositieregelingen in het onderwijs de komende jaren omgebouwd tot een cao. De bestaande disciplinaire straffen worden waarschijnlijk gehandhaafd of aangepast aan het civiele arbeidsrecht. De disciplinaire maatregel strafontslag zal verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt het ontslag op staande voet.

Read more

Coronacrisis _ PAge.jpg

Your challenges during the coronacrisis

These are special times where we face major challenges. The impact of the coronavirus is significant and the situation is constantly changing. We will inform you about new developments and measures and are of course at your disposal to support you where necessary with your current challenges. Do you have questions? Please contact your trusted Mazars adviser or use the contact form.