News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Lenen bij eigen BV: ontmoedigt door nieuwe wetgeving

Lenen bij eigen bv_page.jpg
7 februari 2019 - Veel ondernemers in de sector transport en logistiek hebben een aandelenbelang van meer dan 5% in een holding of rechtstreeks in een werkmaatschappij. Het is in deze situaties niet ongebruikelijk dat deze transportondernemers een rekening-courantschuld of een lening bij hun eigen BV hebben. De wetgever komt nu met een maatregel die het excessief lenen van de eigen vennootschappen tegengaat (ook wel aangeduid als de rekening-courantmaatregel). Deze maatregel zal naar verwachting ook grote gevolgen gaan hebben voor transportondernemers die lenen bij hun eigen BV.

Read more

Waarde van een vakantiedag voor werknemers in de transportsector

Waarde vakantiedagen in de transport_page.jpg
7 februari 2019 - Een aantal jaren geleden heeft het Europese Hof bepaald dat het vakantieloon niet mag worden beperkt tot het basisloon. Een werknemer moet ook tijdens zijn vakantie het gebruikelijke loon krijgen dat hij zou hebben gekregen als hij geen vakantiedag had opgenomen. Dit betekent dat structurele toeslagen, zoals onregelmatigheidstoeslagen en vergoedingen voor het werken op zaterdag, zondag en feestdagen bijvoorbeeld ook moeten worden gerekend tot het loon dat wordt doorbetaald tijdens vakantie.

Read more

Synple stopt ermee. Hoe moet het nu verder met samenwerking in de transportsector?

Synple stopt_page.jpg
Synple stopt met hun samenwerkingsplatform voor vervoerders. Synple is drie jaar geleden opgericht als een samenwerkingsplatform voor wegvervoerders, waarbij vervoerders eenvoudig vrachten kunnen combineren en ritten kunnen uitwisselen. Net als digitale marktplaatsen Quicargo, Convoy, Shypple en uShip gebruikt Synple slimme technologie om vracht en capaciteit te matchen.

Read more

De optimale fiscale structuur: oprichting onderneming – Deel 1 van 4

Fiscale structuur I_page.jpg
7 februari 2019 - Men heeft het vaak over ‘de ideale (fiscale) structuur’, maar bestaat deze eigenlijk wel? Wat voor u als transportonderneming de ideale structuur is hangt af van uw wensen met betrekking tot de onderneming en uiteraard het soort transportonderneming die u heeft. In een vierluik nemen we u graag mee in de verschillende fiscale structuren die u gedurende het ondernemerschap tegen kunt komen.

Read more

Keurmerk PayChecked in Transport

PayChecked_page.jpg
7 februari 2019 - De wet aanpak schijnconstructies (WAS) regelt de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon. Kort komt het erop neer dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor loonbetaling in de keten. U en uw opdrachtgevers willen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met het loon van medewerkers van onder vervoerders. Het keurmerk PayChecked in Transport draagt zorg voor het beheersen van deze risico’s.

Read more

Corporate Finance Actueel januari 2019

CF-actueel-jan2019_page.jpg
Hoewel er veel onzekerheid heerst, is het onze verwachting dat 2019 wederom een goed jaar zal zijn voor fusies en overnames. We merken nog steeds dat er veel belangstelling is voor mooie ondernemingen en dat prijzen goed zijn. Dit mede doordat de kassen van investeerders goed gevuld zijn en het moeilijk is de middelen goed renderend te investeren. Net als in het verleden blijft het van belang een transactie grondig en professioneel voor te bereiden zodat de te verkopen onderneming optimaal gepresenteerd wordt. Vergeet daarbij de emotie niet. Een onderschatte factor voor het succesvol afronden van een transactie blijft die van de emoties. Keer op keer blijkt dat in het werkveld van fusie en overnames emoties een essentiële rol spelen bij een transactie in het middensegment. Gunning en het juiste ‘gevoel’ zijn essentieel.

Read more

50% subsidy for HR projects via the European Social Fund

50% subsidie op HR-projecten via het ESF _ Page.jpg
28 August 2018 – In order to be well prepared for the future, organisations need to put in place an effective HR policy that guarantees the employability of their workforce. HR projects that promote sustainable employment are eligible for a 50% subsidy from the European Social Fund. Nearly all activities that relate to the recruitment, transfer and outflow of staff – in other words, most HR-related activities – come within this category.

Read more

Wijziging voorwaarden loonkostenvoordelen per 2019

Wijziging voorwaarden LKV_page.jpg
21 januari 2019 – In de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is opgenomen dat bij de aanvraag van een doelgroepverklaring voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) door het UWV wordt getoetst of de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot één van de doelgroepen van het LKV behoort. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Wtl op dit punt aangepast.

Read more

Risk of hard Brexit much greater, take action

Harde Brexit_page.jpg
18 January 2019 - It will certainly not have escaped your attention: on 29 March 2019 the United Kingdom will leave the European Union. The risk of a ‘hard Brexit’, i.e. without any kind of transitional arrangements, has become much greater because the Brexit deal has not been approved by the UK parliament. For companies that trade directly or indirectly with the UK, a hard Brexit can have serious practical consequences, even in the short term.

Read more

Wet Normering Topinkomens: Welke uitdagingen zijn er?

WNT-uitdagingen_story_2.jpg
18 januari 2019 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi-)publieke sector tegen te gaan. Het toepassen van de WNT is complex, waarbij de Mazars WNT specialisten in de dagelijkse praktijk regelmatig verkeerde toepassingen tegenkomen die te voorkomen zijn. Hoe kunt u zorgen dat dit u niet overkomt? Waar moet u specifiek op letten? Wij helpen u graag op weg.

Read more

Consultatievoorstel: Mogelijk einde van de privacy van donateurs van goede doelen organisaties

Mogelijk einde van de privacy van donateurs_page.jpg
4 januari 2019 - Op 21 december jl. is een internetconsultatie van start gegaan die – als een wet volgens het consultatievoorstel wordt aangenomen – een einde zal maken aan de privacy van een grote groep donateurs van goede doelen organisaties.

Read more

Coronacrisis _ PAge.jpg

Your challenges during the coronacrisis

These are special times where we face major challenges. The impact of the coronavirus is significant and the situation is constantly changing. We will inform you about new developments and measures and are of course at your disposal to support you where necessary with your current challenges. Do you have questions? Please contact your trusted Mazars adviser or use the contact form.