News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Evaluatiewet WNT vanaf 1 juli 2017 van kracht

Evaluatiewet WNT vanaf 1 juli
15 juni 2017 - Na een eerste integrale evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT) treedt per 1 juli 2017 de Evaluatiewet WNT in werking. De WNT is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om (te) hoge bezoldigingen bij instellingen binnen de (semi)publieke sector tegen te gaan. In de Evaluatiewet WNT zijn enkele wijzigingen opgenomen om de effectiviteit van de WNT te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Read more

ENSIA vergroot informatieveiligheid gemeenten

ENSIA vergroot informatieveiligheid gemeenten
14 juni 2017 - Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over de inrichting en werking van de informatieveiligheid. Om dit verantwoordingsproces efficiënter en effectiever in te richten is een nieuwe auditsystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Read more

Voorstel herziening btw op investeringsdiensten

Voorstel herziening btw op investeringsdiensten
8 juni 2017 - Het Ministerie van Financiën heeft conceptregelgeving gepubliceerd die de aftrek van btw op diensten ingrijpend wijzigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018. De btw-herziening geldt met name voor organisaties in de vastgoedsector, de not-for-profit sector, de financiële sector, de medische sector en de onderwijssector.

Read more

Einde onduidelijkheid btw-correctie privégebruik auto

Einde onduidelijkheid btw-correctie privégebruik auto
2 juni 2017 - De regels rondom de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn halverwege het jaar 2011 ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van onduidelijkheid over de nieuwe regels hebben ondernemers sindsdien massaal bezwaar gemaakt tegen hun jaarlijkse correcties. Op 1 juni 2017 publiceerde de Belastingdienst een collectieve uitspraak in de Staatscourant. Voor veel ondernemers is de zaak afgedaan, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Read more

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld
2 juni 2017 – De handhaving van de Wet DBA werd eerder al opgeschort tot 1 januari 2018 en is nu opnieuw uitgesteld tot tenminste 1 juli 2018. Ondertussen onderzoekt het kabinet op welke wijze een invulling kan worden gegeven die aansluit op het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Op 22 mei 2017 is het rapport ‘Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie’ door ambtenaren van diverse ministeries aan de Tweede Kamer aangeboden.

Read more

Regeling indeling uitzendondernemingen in vaksector afgeschaft

Regeling indeling uitzendondernemingen in vaksector per direct afgeschaft
24 mei 2017 - Iedere onderneming wordt voor de heffing van premies ingedeeld in een sector. Uitzendondernemingen worden standaard ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven). Tot nu toe was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor indeling in een zogenaamde vaksector. Dat is de sector waarin – gelet op de functies van de uitzendkrachten – voor tenminste 50% werkzaamheden worden verricht. Zo kan een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in techniek, ingedeeld worden in de sector Metaal en Techniek. Voor uitzendbureaus had dit veelal een lagere sectorpremie tot gevolg.

Read more

Succesvolle Amstel Gold Race toertocht voor Mazars team

Succesvolle Amstel Gold Race toertocht voor Mazars
18 april 2017 | In een regenachtig Zuid-Limburg hebben klanten, relaties en Mazars medewerkers de toertocht van de Amstel Gold Race samen uitgereden. De deelnemers reden of de 100 of de 125 kilometer lange toertocht. Zij kronkelden door het Limburgse heuvellandschap en beklommen in totaal zeven heuvels, waaronder de Fromberg en de fameuze Cauberg op het einde van de rit.

Read more

Mazars team in Amstel Gold Race toertocht 2017

Mazars Amstel Gold Race
Op zaterdag 15 april 2017 neemt Mazars met een team deel aan de toerversie van de Amstel Gold Race. Voor het tweede jaar op rij rijden wij deze uitdagende klassieker met klanten, relaties en Mazars medewerkers. Het Limburgse heuvellandschap met haar vele beklimmingen staat garant voor een intensieve tocht.

Read more

Voorkom privacyrisico’s door anonimisering van vermogen

Anonimisering van Vermogen
29 maart 2017 - Als ondernemer is vrijwel uw hele vermogen met wat zoekwerk voor iedereen toegankelijk. Met de komst van het UBO-register worden deze risico’s binnenkort groter. Daarom kiezen ondernemers ervoor om hun juridische structuur aan te passen ter bescherming van hun privacy en om de bekendheid van het vermogen bij het grote publiek te beperken. Wat betekent het register voor uw privacy?

Read more

Betaalt u de juiste sectorpremie?

Betaalt u de juiste sectorpremie_Mazars
9 maart 2017 - Werkgevers en uitzendbureaus hebben met diverse werkgeverslasten te maken, waaronder de premies werknemersverzekeringen. De premie die u moet afdragen wordt deels bepaald door de sector waarin de onderneming is ingedeeld. Er zijn meer dan 60 sectoren en elke sector kent zijn eigen sectorpremie.

Read more

Want to know more?