News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep

Bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw onder de loep _ Page.png
19 augustus 2019 – Onlangs zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld door kamerlid Nijboer (PvdA) aan staatssecretaris Snel (D66) ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: ‘BOR’) in de Successiewet. De kans bestaat dat de BOR in de toekomst zal worden aangepast.

Read more

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten: toch rechtsgeldig?

Huwelijk ‘op singuliere wijze’ gesloten toch rechtsgeldig _ Page.png
15 augustus 2019 – Onlangs heeft de Hoge Raad een zaak behandeld over een situatie waarin een huwelijk op singuliere wijze gesloten was. Echter is het niet tot een echt oordeel van de Hoge Raad gekomen, aangezien het griffierecht niet op tijd betaald werd.

Read more

Vanaf 30 december 2019 een nieuwe geharmoniseerde uitzend-cao

Vanaf 30 december 2019 een nieuwe geharmoniseerde uitzend-cao_page.png
30 juli 2019 – Er is een akkoord bereikt over een vernieuwde geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten. De verschillen tussen de twee huidige uitzend-cao’s, de ABU-cao en de NBBU-cao, zijn gelijkgetrokken. Al blijven er weliswaar twee cao’s bestaan, de inhoud wordt vanaf 30 december 2019 gelijkluidend. De harmonisatie heeft een aantal wijzigingen tot gevolg.

Read more

Expat facility ‘the 30% allowance ruling’

Expat facility ‘the 30% allowance ruling’_Mazars
30 July 2019 - The 30% allowance ruling is a special Dutch tax facility for employees who are hired or seconded from abroad and who have specific expertise that is scarcely available on the Dutch labour market. The 30% allowance grants the employee a tax free allowance of 30% of his taxable salary to compensate “extraterritorial costs”. These are the additional costs relating to their stay or employment outside their country of origin.

Read more

Mazars weer eerste in Chambers High Net Worth 2019

Mazars weer eerste in Chambers High Net Worth 2019_page.png
24 juli 2019 – Mazars is samen met Loyens & Loeff als beste advieskantoor gekozen voor vermogende particulieren in de onafhankelijke internationale ranking van Chambers 2019. Daarnaast is Frans Sonneveldt, belastingadviseur en partner bij Mazars, eerste geworden in Nederland in de individuele ranking van Chambers.

Read more

Deponeringsverplichting stichtingen in aantocht

Deponeringsverplichting stichtingen in aantocht_page.png
22 juli 2019 – Op 30 juni jl. is de brief van de ministers van Financiën en Veiligheid, waarin ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en aanverwante regelgeving staan, bekend gemaakt. Deze wijzigingen kunnen voor stichtingen lastenverzwaring met zich meebrengen.

Read more

Nieuwe businessmodellen: kansen en bedreigingen

Nieuwe businessmodellen kansen en bedreigingen_page.png
19 juli 2019 - Teruglopende bezoekersaantallen dwingen ook de cultuursector ertoe zichzelf opnieuw uit te vinden. Nu het geld uit subsidies en donaties niet altijd toereikend is, ontwikkelen ook culturele instellingen aanverwante diensten die geld in het laatje moeten brengen. Nieuwe inkomstenbronnen dus, waar vaak fiscale consequenties aan vastzitten. Wie dit over het hoofd ziet, riskeert een fikse boete. Hoe kunt u dit voorkomen? En hoe kunt u tegelijkertijd uw nieuwe activiteit(en) optimaal structureren?

Read more

Het vormen van een fiscale eenheid voor de btw uitgelegd

Fiscale eenheid _ Page.png
11 juli 2019 – Wanneer zijn ondernemingen economisch verweven met elkaar? Daar is nogal eens onduidelijkheid over in de praktijk. Eén van de criteria om een fiscale eenheid voor de btw te kunnen vormen is deze economische verwevenheid. De Hoge Raad heeft recent in twee uitspraken dit criterium ruim uitgelegd. Dit is gunstig voor ondernemingen die een fiscale eenheid voor de btw willen vormen.

Read more

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020

Versobering LIV en jeugd-LIV per 2020_page.png
10 juli 2019 - De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Hierin wordt de maatregel om de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel te verhogen uitgewerkt. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2024 uit op 67 jaar. Ter dekking van deze maatregel wordt zowel het lage inkomensvoordeel (LIV) als het jeugd-LIV per 2020 versoberd.

Read more

Werkgevers opgelet, per 1 november 2019 eHerkenning

Werkgevers opgelet, per 1 november 2019 eHerkenning_page.png
9 juli 2019 - Vanaf 1 november 2019 kan alleen nog op het UWV Werkgeversportaal worden ingelogd met eHerkenning. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over het gebruik en het aanvragen van eHerkenning zodat u gebruik kunt blijven maken van het UWV Werkgeversportaal.

Read more

Want to know more?