News

At Mazars, we inform you about the recent developments and rules and regulations that can have impact on you or your organisation. Would you like to minimise your risks and maximise your opportunities? We have listed several noteworthy news items that can be of use to you.

Actieve informatieplicht werkgever bij (verjaring) vakantiedagen

Actieve informatieplicht werkgever bij (verjaring) vakantiedagen_page.png
9 juli 2019 - De zomerperiode komt eraan. Veel van uw werknemers gaan van hun welverdiende vakantie genieten, maar niet iedereen. Er zijn ook werknemers die niet op vakantie willen of kunnen, dan wel hun vakantiedagen willen opsparen.

Read more

Per 1 januari 2020 differentiatie van de WW-premie. Hoe zit dat precies?

Per 1 januari 2020 differentiatie van de WW-premie. Hoe zit dat precies_page.png
9 juli 2019 - Op 28 mei 2019 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat de financiering van de werkloosheidswet per 1 januari 2020 wordt aangepast. Niet de sector waarin wordt gewerkt, maar het soort contract (vast of flexibel) moet de hoogte van de WW-premie gaan bepalen. Dit is uitgewerkt in een ontwerpbesluit. Voor werkgevers is de Wab een ingrijpende verandering.

Read more

AOW-leeftijd minder snel verhogen kost werkgevers al per 2020 geld

AOW-leeftijd minder snel verhogen kost werkgevers al per 2020 geld_page.png
9 juli 2019 - Het kabinet gaat de AOW-leeftijd minder snel verhogen. Deze wijziging kost veel geld en om dit te financieren wordt het lage inkomensvoordeel (LIV) versoberd. Dit gaat volgend jaar al effect hebben op werkgevers.

Read more

Stijging loonkosten per 1 juli 2019 door aanpassingen wettelijk minimumloon

Stijging loonkosten per 1 juli 2019 door aanpassingen wettelijk minimumloon_page.png
9 juli 2019 - Per 1 juli 2019 is de vervolgstap gezet, in navolging op de eerste stap per juli 2017, in het aanpassen van het wettelijk minimumloon. De leeftijd waarop het minimumloon geldt, is verder verlaagd van 22 naar 21 jaar en het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar is (extra) verhoogd. Daarnaast zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 juli 2019 geïndexeerd.

Read more

Twee kansrijke subsidiemogelijkheden om de (toekomstige) innovatiekracht van uw organisatie te vergroten

Twee kansrijke subsidiemogelijkheden om de (toekomstige) innovatiekracht van uw organisatie te vergroten_page.png
9 juli 2019 – De overheid wil mkb’ers stimuleren meer te investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van personeel en innovatieprojecten. Hiervoor zijn twee subsidieregelingen van kracht, te weten het MKB Idee en het R&D samenwerkingsproject. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van deze subsidies.

Read more

Rood staan bij je eigen bank: mag de DGA excessief lenen bij de eigen vennootschap?

Rood staan bij je eigen bank mag de DGA excessief lenen bij de eigen vennootschap _ page .png
3 juli 2019 – Op dinsdag 25 juni 2019 heeft de eerste NOB Belastingpoort in Nieuwspoort plaatsgevonden met als thema: ‘Rood staan bij je eigen bank: mag de DGA excessief lenen bij de eigen vennootschap?’

Read more

Wet DBA vervangen door een nieuw systeem

Wet DBA vervangen door een nieuw systeem _ Page.png
27 juni 2019 – De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), inzake het werken met zelfstandigen (zzp'ers), wordt vervangen door een nieuw systeem. Het kabinet heeft op 24 juni 2019 hierover een update gegeven. Deze update betreft de publicatie van conceptwetgeving die per 1 januari 2021 in zou moeten gaan. Het doel van de nieuwe wetgeving is een balans tussen het geven van zekerheid vooraf, beperkte administratieve lasten en een goede handhaafbaarheid. Het meest opvallende is dat er een minimumtarief komt voor zzp’ers van € 16 per uur.

Read more

Wet arbeidsmarkt in balans: tijd voor grip op uw inhuurproces

Wet arbeidsmarkt in balans tijd voor grip op uw inhuurproces _ Page.jpg
20 juni 2019 - Op dinsdag 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een integrale aanpak van het kabinet om de (dis)balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het voorgaande brengt met zich mee dat met ingang van 1 januari 2020 een geheel pakket aan maatregelen wordt ingevoerd, om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties te verbeteren.

Read more

Commissaris mogelijk toch geen btw-ondernemer

Commissaris mogelijk toch geen btw-ondernemer _ Page.jpg
19 juni 2019 – De btw-positie van de commissaris is in de loop der jaren onduidelijk en wisselend geweest. In een recente uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie nu geoordeeld dat een toezichthoudend commissaris niet als btw-ondernemer optreedt. Dit is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige Nederlandse praktijk, die van btw-ondernemerschap uitgaat.

Read more

Want to know more?