Compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid

6 november 2018 - Bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een volledige transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden dit onrechtvaardigheid, mede omdat ook loon is doorbetaald en in veel gevallen is geïnvesteerd in reïntegratie. Op 11 juli 2018 is er een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij wordt voorzien in een compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Per 1 april 2020 kan de werkgever bij het UWV een verzoek indienen voor compensatie van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, indien deze is beëindigd vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was om het werk te verrichten. De compensatie kan zowel worden aangevraagd voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als voor de vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging met wederzijds goedvinden. Ook voor arbeidsovereenkomsten die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn beëindigd kan dan compensatie verkregen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de compensatie transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met Hardy Bruins per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 11 39. Hij helpt u graag verder.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

WORD LID VAN ONZE NIEUWSBRIEF

Want to know more?