ENSIA vergroot informatieveiligheid gemeenten

14 juni 2017 - Gemeenten dienen verantwoording af te leggen over de inrichting en werking van de informatieveiligheid. Om dit verantwoordingsproces efficiënter en effectiever in te richten is een nieuwe auditsystematiek ontwikkeld: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

ENSIA: één audit

Met ENSIA leggen gemeenten één keer per jaar verantwoording af over hun informatiebeveiliging door middel van de single information audit. Dit betekent dat gemeenten maar één keer per jaar deze zelfevaluatielijst hoeven in te vullen. Deze verantwoording is niet vrijblijvend en op basis van de zelfevaluatielijst vindt op bepaalde onderwerpen een IT-audit plaats.

Al dit jaar dienen gemeenten te voldoen aan het normenkader van ENSIA. Dit betekent dat zij op korte termijn actie dienen te ondernemen om het verantwoordingsproces conform ENSIA in te richten. Het is belangrijk, de organisatie hierop voor te bereiden en de planning van de audit tijdig gereed te hebben zodat uw gemeente kan slagen voor de audit.

Deskundig op het gebied van ENSIA

Mazars kan u helpen bij de voorbereiding op en de inrichting van deze nieuwe auditsystematiek. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring binnen gemeenten en voeren in dit kader onder andere DigiD-audits, Suwinet-audits en UWV-audits uit bij verschillende gemeenten. Daarbij was Mazars betrokken bij de ENSIA-werkgroep vanuit VNG en BZK en hebben wij input geleverd en een pilot audit uitgevoerd bij een gemeente. Mazars is nog steeds betrokken bij de ENSIA-werkgroep, maar dan vanuit de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA).

Meer weten over ENSIA?

Voor meer informatie over ENSIA gaat u naar www.ensia.nl. Wilt u weten wat Mazars voor u kan betekenen en bent u benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op met Diman Kamp (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 67) of met Achmed Bouazza (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 88). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Onze Expertise

Bekijk ook:

Share