Einde onduidelijkheid btw-correctie privégebruik auto

2 juni 2017 - De regels rondom de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak zijn halverwege het jaar 2011 ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van onduidelijkheid over de nieuwe regels hebben ondernemers sindsdien massaal bezwaar gemaakt tegen hun jaarlijkse correcties. Op 1 juni 2017 publiceerde de Belastingdienst een collectieve uitspraak in de Staatscourant. Voor veel ondernemers is de zaak afgedaan, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Correctiemethoden blijven in stand

De afgelopen jaren is een viertal proefprocedures gevoerd over de geldigheid van de nieuwe regels. Nadat lagere rechters zich in eerste instantie nog in het nadeel van de betrokken ondernemers uitspraken, heeft ook de Hoge Raad onlangs in cassatie de Belastingdienst op de meeste punten in het gelijk gesteld. De correctiemethode zoals die in de huidige regels is opgenomen blijft daardoor in ieder geval in stand.

De Belastingdienst heeft over deze kwestie sinds 2011 maar liefst zo’n twee miljoen bezwaarschriften ontvangen. In een eerder stadium heeft de staatssecretaris van Financiën al deze bezwaarschriften tezamen aangemerkt als een ‘massaal bezwaar’. Dit maakt het mogelijk om deze bezwaarschriften door een collectieve uitspraak in één keer af te wikkelen. 

Collectieve uitspraak Belastingdienst

Op 1 juni 2017 heeft de Belastingdienst deze collectieve uitspraak in de Staatscourant gepubliceerd. Hebt u één of meerdere bezwaarschriften ingediend? Dan ontvangt u van de Belastingdienst géén persoonlijk bericht, maar moet u uw informatie halen uit de collectieve uitspraak.

Nu de Hoge Raad de Belastingdienst grotendeels in het gelijk heeft gesteld, zorgt de collectieve uitspraak ervoor dat de zaak voor veel ondernemers is afgedaan. Dat is echter niet in alle situaties het geval.

Verruiming bewijsmogelijkheid privégebruik

In twee zaken heeft de Hoge Raad namelijk besloten terug te verwijzen naar het Hof. In die zaken was volgens de belanghebbenden de forfaitaire correctie over de tweede helft van het jaar 2011 op basis van de nieuwe regels (2,7% van de catalogusprijs van de auto inclusief btw/BPM) te hoog. Omdat er in beide gevallen echter geen sprake was van een sluitende kilometeradministratie oordeelde het hof dat een btw-correctie op basis van het werkelijke privégebruik niet mogelijk was.

De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Het standpunt van de Hoge Raad betekent dat er ruimte ontstaat om de omvang van het privégebruik ook op andere wijze aannemelijk te maken, dan slechts met behulp van een sluitende kilometeradministratie. Volgens de Hoge Raad kunnen namelijk ook diverse andere soorten gegevens en omstandigheden van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aard van de onderneming, de positie van de gebruiker, de zakelijke doeleinden waarvoor de auto in gebruik was en de wijze van privégebruik. Onder voorwaarden kunnen ook statistische gegevens een rol spelen. Het ontbreken van een sluitende kilometeradministratie leidt volgens de Hoge Raad dan ook niet automatisch tot toepassing van de forfaitaire correctie van 2,7%.

Deze verruiming kan uw onderneming in de toekomst mogelijk alsnog een voordeel opleveren, met name in het geval waarin met de auto’s van de zaak relatief veel zakelijke kilometers worden gemaakt. Ook heeft de Belastingdienst laten weten dat u dezelfde argumenten kunt gebruiken om alsnog lopende bezwaren over eerdere jaren te motiveren.

Wat betekent dit voor u?

Hebt u tijdig (collectief) bezwaar gemaakt tegen de btw-correctie privégebruik maar is de mate van privégebruik niet, op basis van een sluitende kilometerregistratie, uit uw administratie af te leiden? En heeft de toepassing van het forfait van 2,7% naar uw mening bovendien geleid tot een te hoge correctie? Dan stelt de Belastingdienst u naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad nu alsnog in de gelegenheid uw bezwa(a)r(en) over 2011 en latere jaren uiterlijk 15 juli 2017 op andere wijze (uitgesplitst per auto) nader te motiveren. 

Kunt u met behulp van bewijsstukken in redelijkheid aannemelijk maken dat de toepassing van het forfait voor u in de bestreden jaren tot een te hoge correctie heeft geleid? Dan hebt u alsnog recht op teruggaaf (van een deel) van de eerder berekende correctie.

Meer weten?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van btw-correctie bij privégebruik van de auto van de zaak? Neemt u dan contact op met Bert Laman per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 12 61.

Onze Expertise:

Btw-Advisering

Indirect Tax

Do you want to ensure that you make optimum use of VAT and customs legislation, while not running...

Bekijk ook:

Autobelastingen

Car taxes

As a motorist or as an entrepreneur with a vehicle fleet you will inevitably have to deal with...

Want to know more?