ANBI-status en de Erkenning vanaf 2019 gezamenlijk aan te vragen

11 juli 2018 - Op 29 juni hebben de Belastingdienst, Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en de toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een convenant getekend. In dit convenant zijn samenwerkingsafspraken gemaakt zodat het keurmerk van het CBF (‘de Erkenning’) en de ANBI-status tegelijk kunnen worden aangevraagd. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het toezicht op deze ANBI’s met het Erkenningskeurmerk.

De Erkenning

Sinds 1 januari 2016 is een kwaliteitsstandaard voor fondsenwervende goede doelen ingevoerd: “Erkend Goed Doel”. Deze Erkenning is een waarborg van het CBF voor een gezonde, schone en transparante goededoelensector, waar de risico’s op misstanden worden beperkt. Na invoering van dit keurmerk heeft de overheid diverse maatregelen toegezegd om een brede werking van het keurmerk binnen de goededoelensector te stimuleren. Dit heeft geleid tot het convenant tussen de sector en de Belastingdienst.

Gelijkwaardige normen

Het convenant regelt dat de Erkenning en de ANBI-status vanaf 2019 gezamenlijk kunnen worden aangevraagd. Hiervoor zijn de kwaliteitsnormen van de Erkenningsregeling gelijk gemaakt aan het ANBI-toetsingskader. Het gezamenlijk aanvragen vermindert de administratieve lasten.

Toezicht ANBI-vereisten

In het convenant zijn afspraken gemaakt omtrent het toezicht op ANBI’s die ook de Erkenning hebben. De toezichthouders – de Belastingdienst en het CBF – stemmen het toezicht op elkaar af, hoewel de organisaties zelf verantwoordelijk blijven voor de toetsing op naleving van de normen van respectievelijk de ANBI-wetgeving en de Erkenningsregeling. Door de afstemming wordt een efficiëntere handhaving bereikt en worden de administratieve lasten verlaagd. Voordeel voor de goededoelensector is dat het uniforme toezicht meer zekerheid en duidelijk zal bieden. De sector kan er min of meer op vertrouwen dat een goedkeuring van het CBF niet snel zal leiden tot het intrekken van de ANBI status en vice versa.

Andere actualiteiten met betrekking tot goede doelen

Dat de goededoelensector een belangrijk punt op de agenda is, blijkt ook uit een viertal moties die de Tweede Kamer op 3 juli 2018 heeft aangenomen. Deze zijn ingediend tijdens het Kamerdebat op 28 juni 2018 naar aanleiding van de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek . De Tweede Kamer wil de giftenaftrek continueren en zorgen voor een betere handhaving van de ANBI-regeling.

In de moties wordt de regering onder andere verzocht om na overleg met de goededoelensector een modelpublicatie op te stellen en in te voeren, waarmee onder meer financiële transparantie kan worden geboden ten aanzien van giften van niet EU-landen. Ook wordt de regering verzocht om samen met ANBI-organisaties een plan op te stellen waardoor via de Belastingtelefoon informatie kan worden ingewonnen over de ANBI-publicatievereisten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor ANBI’s of wat de ANBI-desk voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op met Marieke van Kooten per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 22 64 of met Dennis Elsendoorn per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 22 30. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Onze sectoren

ANBI Desk

ANBI Desk

PBO Desk

Mazars PBO Desk: tailor-made advice for public benefit organisations (PBOs). Organisations with...

Want to know more?