Regeling indeling uitzendondernemingen in vaksector afgeschaft

24 mei 2017 - Iedere onderneming wordt voor de heffing van premies ingedeeld in een sector. Uitzendondernemingen worden standaard ingedeeld in sector 52 (uitzendbedrijven). Tot nu toe was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor indeling in een zogenaamde vaksector. Dat is de sector waarin – gelet op de functies van de uitzendkrachten – voor tenminste 50% werkzaamheden worden verricht. Zo kan een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in techniek, ingedeeld worden in de sector Metaal en Techniek. Voor uitzendbureaus had dit veelal een lagere sectorpremie tot gevolg.

Per 25 mei 2017 wijzigde de regeling voor nieuwe aanvragen

Er is al enige tijd kritiek op deze regeling en Minister Asscher heeft per direct ingegrepen. Op 24 mei 2017 stond in de Staatscourant zijn beslissing om deze regeling per direct te wijzigen. Nieuwe aanvragen voor indeling in de vaksector worden niet langer goedgekeurd. Omdat het besluit is vastgelegd in een ministeriële regeling en niet in een wet kan de minister dit eenzijdig (zonder raadpleging van het parlement) wijzigen.

Deze wijziging heeft vooralsnog geen effect op bestaande indelingen of aanvragen die reeds zijn ingediend. Deze regeling ging in werking op 25 mei 2017.

De kans bestaat dat de gehele regeling komt te vervallen. Verwacht wordt dat dit eind 2018 zal zijn. 

Meer weten over de gevolgen voor uw onderneming?

Wilt u meer weten over deze wijziging? Neem dan contact op met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share