The House of Representatives agrees with the introduction of the ubo register

December 12, 2019 - On December 11, 2019, the House of Representatives approved the bill regarding the Dutch register of ultimate stakeholders, the "ubo register". The adopted proposal includes an amendment aimed at increasing the safety and privacy of the ultimate stakeholders.

Want to know more?

Would you like to know more about this ubo register? Please contact Ellen Timmer, Pellicaan Advocaten, Corporate lawyer by e-mail or by telephone: +31 88 627 22 91 or with Sander Boomman, sector leader Public by e-mail or by telephone: +31 277 12 27. They will be happy to help you. 

UBO-nfp-page.jpg

Ubo in de not-for-profit sector, wat betekent dit?

5 juni 2020 - Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een ultimate beneficial owner (ubo) vastgesteld moet worden. Dit onderwerp leeft binnen de not-for-profit sector. Daarom even kort op een rij wat een ubo ook al weer is en wat de gevolgen voor u als bestuurder zijn wanneer u als ubo wordt aangemerkt.

Wetsvoorstel ubo-register Wat zijn de gevolgen_page.jpg

Wetsvoorstel ubo-register: Wat zijn de gevolgen?

24 april 2019 - Recent is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en juridische entiteiten’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet wordt de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijke belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’ – ubo) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten ingevoerd. Het ubo-register is een Europese maatregel en heeft tot doel het witwassen van geld en financiering van terrorisme te bestrijden.