Nieuwe regels voor btw-heffing bij vouchers

18 juli 2016 - Nog net onder het EU-voorzitterschap van Nederland heeft de Europese Raad van de Ministers (de Raad) een voorstel ingediend voor het wijzigen van de btw-richtlijn met betrekking tot vouchers.

Het gaat om vouchers die kunnen worden ingewisseld voor goederen of diensten, bijvoorbeeld een cadeaubon of een beltegoedkaart. Kortingsvouchers vallen niet onder het voorstel. Vouchers kunnen een fysieke vorm of een elektronische vorm hebben.

Volgens het voorstel moeten de EU-lidstaten de wijzigingen per 1 januari 2019 toepassen.

Twee typen vouchers

In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen single purpose vouchers (vouchers voor enkelvoudig gebruik – SPV’s) en multi purpose vouchers (vouchers voor meervoudig gebruik – MPV’s). Bij een SPV is bij de uitgifte reeds bekend in welk land en welk bedrag aan btw verschuldigd is. Alle andere vouchers worden als een MPV aangeduid.

In het geval van een SPV wordt de btw verschuldigd op het tijdstip van de uitgifte van de voucher en bij iedere volgende verkoop. Een ondernemer die in naam van een ander handelt is geen btw verschuldigd voor de SPV zelf. Voor zover hij daarnaast nog een vergoeding ontvangt (bijvoorbeeld voor uitgifte of verspreiding) kan daarover wel btw verschuldigd zijn. De overhandiging van het goed of de verrichting van de dienst bij de inwisseling van een SPV is voor de btw geen belaste handeling.

In geval van een MPV wordt de btw verschuldigd op het tijdstip van de goederenlevering of de dienstverrichting waarop de voucher betrekking heeft. BTW moet dan worden afgedragen over het bedrag dat is betaald voor de voucher of, als dat bedrag niet bekend is, over de “monetaire waarde” van de voucher. Hier kan uiteraard onduidelijkheid over ontstaan. De uitgifte en voorgaande overdrachten van MPV’s zijn niet aan btw-heffing onderworpen.

Het verdient aandacht op welke wijze de uitgifte en verkoop van vouchers wordt vormgegeven, omdat dit consequenties heeft voor de belastbaarheid van de voucher. Daarnaast zal de belastbaarheid van distributiediensten nader bekeken moeten worden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bert Laman / Frank van Rijn (Rotterdam) of met Eline Polak / Sander van Kreijl (Amsterdam), of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61 / +31 (0)88 277 23 12. Zij helpen u graag verder. 

Share