Heeft u het risico van inlenersaansprakelijkheid onder controle?

10 februari 2017 - Als u personeel inleent van een andere onderneming, dan loopt u het risico om door de Belastingdienst aansprakelijk te worden gesteld als achteraf blijkt dat niet alle loonheffingen en omzetbelasting zijn betaald. Het is daarom noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te treffen. In een recente uitspraak oordeelde de rechter dat de inlener terecht aansprakelijk is gesteld voor de belastingschulden van de uitlener. We lichten hieronder de hoofdlijnen toe.

Wanneer van toepassing?

Als inlener van personeel bent u aansprakelijk voor werknemers die aan u ter beschikking zijn gesteld en onder uw leiding of toezicht werkzaam zijn. Het is een risicoaansprakelijkheid, wat betekent dat de schuldvraag niet relevant is.

Er moet wel sprake zijn van toezicht of leiding. De inlenersaansprakelijkheid is dus niet aan de orde als dit ontbreekt. Let op: als sprake is van aanneming van werk, geldt de ketenaansprakelijkheid. Het risico van de inlenersaansprakelijkheid is dus aanwezig bij het inhuren van personeel van uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringskantoren.

Het risico kan fors zijn omdat een inlener ook aansprakelijk is voor het zogenaamde anoniementarief dat van toepassing kan zijn als de uitlener zijn loonadministratie niet op orde heeft. Bijvoorbeeld als een kopie ID-bewijs of een loonbelastingverklaring ontbreekt.

Ook in internationaal verband

Leent u personeel in van een bedrijf dat in het buitenland is gevestigd, dan bent u ook aansprakelijk. In dat geval is het extra van belang om dit risico te bekijken en na te gaan of de buitenlandse onderneming aan alle afdrachtsverplichtingen heeft voldaan. Dit gaat in de praktijk nog wel eens fout.

Vrijwaringsmogelijkheid

Gelukkig kunt u voorzorgsmaatregelen treffen tegen dit risico. Als u personeel inleent van een uitlener die beschikt over een NEN 4400-certificaat en u stort 20% of 25% van de factuur op diens G-rekening (geblokkeerde bankrekening), dan bent u volledig gevrijwaard. Het percentage is afhankelijk van de vraag of de verleggingsregeling van toepassing is. Ook gelden er een aantal administratieve verplichtingen. Deze mogelijkheid bestaat ook bij buitenlandse ondernemingen, want zij kunnen ook over zo’n NEN-certificaat beschikken. Buitenlandse ondernemingen hebben de laatste tijd wel steeds meer moeite om een G-rekening te krijgen bij een Nederlandse bank.

Vraag verder ook regelmatig een verklaring betalingsgedrag op bij de uitlener.

Meer weten?

Heeft u vragen over de inlenersaansprakelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de loonbelastingspecialisten van Mazars: Marco Zimmerman per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 20 65), Casper Vollebregt per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 12 29 of Renée Pauli per e-mail  of per telefoon: +31 (0)88 277 24 38.

Want to know more?

Onze Expertise

Employment Tax Services

Are you prepared for the changes in the ‘WKR’ (Werkkostenregeling)? Are you paying the right sector contributions and WGA contributions? As an employer, you want to make the most of the opportunities offered by the national and international regulations on employment taxes, pensions and cross-border employment. You also want to keep the risks of retrospective tax assessments to a minimum. The Mazars tax specialists are at your disposal.