Vrijwilligers zijn onbetaalbaar en leveren (fiscaal) veel op

5 september 2018 - Vandaag is het de Dag van de Liefdadigheid en niet geheel toevallig ook de sterfdag van Moeder Teresa. Met deze dag willen de Verenigde Naties aandacht vragen voor de noodzaak van liefdadigheidswerk zoals vrijwilligerswerk. Zonder deze vrijwilligers hebben veel goede doelen immers geen bestaansrecht. Om vrijwilligerswerk te stimuleren bestaan er enkele bijzondere fiscale regelingen waar organisaties gebruik van kunnen maken. Maar wat houden deze regelingen in en welke trends zijn er in de vrijwilligerswereld?

Nederlanders zeer betrokken

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland een relatief groot aantal vrijwilligers heeft en in het verleden heeft gehad. Volgens dit onderzoek gaf in Nederland bijna de helft (48,5%) van de bevolking van 15 jaar en ouder aan, zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Gemiddeld is een vrijwilliger 4,5 uur per week bezig met vrijwilligerswerk.

Meer flexibiliteit

Ondanks de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen, zijn er veranderingen zichtbaar in de vorm en mate van betrokkenheid van vrijwilligers. Mensen zijn steeds minder vaak bereid om langdurig als vrijwilliger aan organisaties (zoals goede doelen) verbonden te blijven. Zeker onder jongeren is er meer behoefte om tijdelijk of projectmatig aan te haken en daarna weer iets anders te doen. Zij hebben net als in hun betaalde werk behoefte aan flexibiliteit, snelheid, professionaliteit, vrijheid en efficiëntie. Deze trend van individualisering is in algemene zin merkbaar. Het efficiënt en structureel inzetten van vrijwilligers is en blijft dus een uitdaging voor (goede doelen) organisaties.

Vrijwilligersaftrek

Voor belastingplichtige goede doelen is het werken met vrijwilligers extra interessant. Om het inzetten van vrijwilligers ook vanuit fiscaal oogpunt aantrekkelijk te maken, heeft de wetgever ervoor gekozen om in de vennootschapsbelasting een aftrek voor fictieve personeelskosten te creëren (hierna: ‘vrijwilligersaftrek’). Bij het bepalen van de belastbare winst komen dan in aftrek de kosten die met betrekking tot vrijwilligers aftrekbaar zouden zijn indien hun beloning plaats zou vinden op basis van het minimumloon, verminderd met de werkelijke kosten.

De volgende twee lichamen komen in aanmerking voor de vrijwilligersaftrek:

  1. de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI )
  2. een lichaam dat een sociaal belang behartigt en de winst hoofdzakelijk behaalt met behulp van arbeid door vrijwilligers.

Uit voorgaande blijkt dat een lichaam dat een sociaal belang behartigt (zoals amateursportverenigingen, kringloopwinkels, toneelverenigingen) een extra voorwaarde heeft om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersaftrek, namelijk dat het zijn winst hoofdzakelijk behaalt met de activiteiten van vrijwilligers die minder dan 70% van het gebruikelijke loon verdienen. Dit vereiste wordt niet gesteld aan de ANBI.

Vrijwilligersvergoeding

Let op dat vrijwilligers niet meer dan de vrijwilligersvergoeding mogen ontvangen. Alleen wanneer de vergoeding – kort gezegd – niet meer bedraagt dan € 1.500 per kalenderjaar kan de vrijwilligersregeling worden toegepast. In het regeerakkoord is aangekondigd dat de onbelaste vrijwilligersvergoeding met € 200 wordt verhoogd tot maximaal € 1.700 per kalenderjaar. Naar verwachting wordt deze verhoging op Prinsjesdag (dinsdag 18 september 2018) bekend gemaakt.

Giften en donaties toegenomen

Dat de Nederlander nog steeds erg maatschappelijk betrokken is, blijkt ook uit het jaarlijks sectoronderzoek van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, dat is afgenomen onder de grotere Nederlandse goede doelen. Uit het onderzoek blijkt dat de inkomsten uit giften en donaties in 2017 zijn stegen met 6,6%. Deze stijging is mede te verklaren door de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Enige tijd geleden schreven wij al dat deze giftenaftrek wordt gecontinueerd. Goed nieuws dus voor de goede doelen branche en de gevers!

Meer weten?

Maakt uw (goede doelen) organisatie ook gebruik van vrijwilligers en / of stagiaires? En is uw organisatie (mogelijk) vennootschapsbelastingplichtig? Neem dan gerust contact op met Dennis Elsendoorn (per e-mail of per telefoon: +31 88 277 22 30). Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Bekijk ook

Nieuws

Want to know more?