Topics

The laws and regulations in the fields of accountancy and tax are subject to continuous development. These changes could have an impact on your business and operations. Would you like to reduce the risks and maximise the opportunities? We have set out various aspects for you. The topics are written in Dutch.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal per 1 januari 2020 in werking treden. Met de Wnra zal de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijk worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het overgrote deel van de ambtenaren zal hierdoor niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht vallen.

Staff & Pay

For your company to perform to the best of its abilities, it has to be set up properly. After all, your employees will flourish only in the right circumstances.

Eurovignet

Heeft u als transportondernemer één of meer vrachtauto(combinatie)’s in gebruik voor goederenvervoer over de autosnelweg? Dan moet u naast de MRB meestal ook BZM betalen, beter bekend als het Eurovignet. U doet aangifte vóórdat u gebruik gaat maken van de autosnelweg. Betaalt u niet of niet tijdig, dan kan dit forse naheffingsaanslagen en boetes opleveren. Waar moet u allemaal op letten?

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bevat ingrijpende maatregelen voor werkgevers en opdrachtgevers op het gebied van arbeidsrecht. Zo krijgen werkgevers met aanvullende eisen voor de loonstrook te maken. Daarnaast kunnen niet alleen werkgevers, maar ook opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel tekort aan loon van werknemers. Wat hebben deze wijzigingen voor uw organisatie te betekenen?

Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

De wet- en regelgeving rondom Belasting van Personenauto's en Motorrijtuigen (BPM) is complex en wijzigt voortdurend. Als u de regels optimaal toepast, loopt u geen onnodige risico’s. Bovendien kunt u zo veel geld besparen. De specialisten van Mazars weten wat er speelt en zetten de actualiteiten voor u op een rij. Zo weet u waar u op kunt inspelen!

Ubo-register

De laatste tijd is er in Europees verband veel aandacht voor de bestrijding van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere financiële delicten. Onlangs zijn er een nieuwe Europese Richtlijn verschillende voorstellen gedaan om deze praktijken tegen te gaan. Deze Richtlijn kan een bedreiging vormen voor uw privacy!

Autobelastingen

Als automobilist of als ondernemer met een wagenpark krijgt u onvermijdelijk te maken met autobelastingen. De regels van de diverse belastingen zijn complex en wijzigen vaak. Wilt u fiscale geschillen voorkomen en bovendien geld besparen? Mazars weet wat er speelt en wijst u graag de weg!

Mobiliteitsbonussen

De arbeidsmarkt is krap. Daar hebben vooral jongere en oudere werknemers last van. De overheid heeft daarom twee regelingen ingevoerd met gunstige gevolgen. Het in dienst nemen van jongere en oudere werknemers wordt hierdoor niet alleen aantrekkelijker, het levert ook nieuwe kansen op!

Checklist publicatievereisten ANBI

Organisaties met een ANBI-status hebben te maken met een kritische maatschappij. U moet verwachtingen waarmaken én verantwoording afleggen over uw activiteiten en prestaties. Één van deze verantwoordingen is de verplichting om via het internet (dat wil zeggen via een eigen website of een brancheportal) informatie te verstrekken.

DigiD beveiliging

Biedt uw organisatie DigiD diensten aan en wilt u voorkomen dat uw gebruikersrecht wordt beëindigd? Beveilig uw webapplicaties dan volgens de ICT Beveiligingsrichtlijn. De specialisten van Mazars Management Consultants helpen u graag.

AEO: Bent u in control?

Bent u één van de ruim 1000 bedrijven in Nederland die in het bezit is van een AEO certificering? En wilt u deze status graag behouden? Dan is het zaak om ‘in control’ te zijn en uw (bedrijfs-)processen regelmatig te controleren.

Factuurvereisten

De factuur is één van de belangrijkste documenten in het zakelijke verkeer tussen bedrijven. De btw-wetgeving bevat een hele lijst met eisen waaraan de factuur moet voldoen. Bent u al op de hoogte van de factuurvereisten?

Btw-correctie auto, voor je het weet betaal je te veel

De auto en de fiscale perikelen rond de auto houden ondernemers vaak bezig. De afdracht kan extra oplopen door het niet juist toepassen van de regelingen. Wilt u er zeker van zijn dat u optimaal gebruik maakt van btw-wetgeving rondom het privégebruik van de auto van de zaak? De specialisten van de Mazars btw-vakgroep helpen u graag verder.

Belastingplicht Commissarissen

Commissarissen of leden van raden van toezicht kunnen met diverse belastingen in aanraking komen. Heffing van btw, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de loonheffing, ziet u door de bomen het bos nog?

New rules for employment costs

As of January 1, 2011, new rules for employment costs (werkkostenregeling) are introduced, with the result that the current wage concept and the system of duty free allowances and benefits will substantially change.

Innovation box

As of January 1, 2010 the patent box has been extended and transformed into an innovation box. The innovation box is, like the patent box, a facility for corporate income taxation.

Share