Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bent u als organisatie actief binnen de (semi-)publieke sector? Dan krijgt u mogelijk te maken met de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hanteert u voor uw topfunctionarissen een hogere bezoldiging dan wettelijk is toegestaan? Dan loopt u grote (financiële) risico’s.

Toepassing WNT

Overheidsinstellingen

Nieuws

De Wet Normering Topinkomens geldt onder meer voor gemeenten, waterschappen en bepaalde stichtingen. De WNT heeft aspecten op het gebied van accountancy, arbeidsrecht, loonbelasting , sociale verzekeringen, civiel recht en bestuursrecht. Dit betekent dat een multidisciplinaire aanpak essentieel is. De specialisten van Mazars en Pellicaan Advocaten bieden deze complete aanpak.

Onze WNT-diensten:

  • Beoordeling door juristen of uw not-for-profit organisatie onder de WNT valt.
  • Als de WNT van toepassing is, moet u zich houden aan de bijbehorende beloningsregels. Hierbij is advies nodig op het gebied van arbeidsrecht een loonbelasting.
  • Bij het toepassen van de WNT-beloningsregels moet vervolgens worden gelet op het overgangsrecht. Juridisch advies is hierbij noodzakelijk.
  • Jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats op het deel van het financiële verslag dat betrekking heeft op de beloning van functionarissen. Onze gespecialiseerde accountants zijn goed thuis in de valkuilen van deze audit.

Stand van zaken

Op dit moment geldt de WNT alleen voor topfunctionarissen. Echter is aangekondigd dat de reikwijdte zal worden uitgebreid naar alle functionarissen. Het voorstel is nog niet ingediend, maar het voornemen bestaat deze wijziging op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Onze WNT-specialisten houden de ontwikkelingen nauwlettend voor u in de gaten.

Meer weten over WNT?

Wilt u meer weten over de Wet Normering Topinkomens? Neem dan contact op met Martin Aandewiel, belastingadviseur bij Mazars (per e-mail of telefonisch via +31 88 277 13 96), Ellen Timmer, advocaat bij Pellicaan (per e-mail of telefonisch via +31 88 627 22 91) of Xander Alders (per e-mail of telefonisch via +31 88 627 22 93) , advocaat bij Pellicaan Advocaten. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Share