Financial audit

Bij Mazars geloven wij dat accountantscontrole van cruciaal belang is voor de economische fundamenten van een rechtvaardige en welvarende wereld. Audit en assurance is en blijft een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening en vormt de kern van ons bedrijf. Wij hebben een belangrijke publieke rol in de maatschappij en dragen bij, door onze aandacht voor de organisaties die wij controleren en hun stakeholders, aan de ontwikkeling van duurzame ondernemingen ten gunste van de samenleving als geheel.