Projecten en subsidiecontroles

Veel organisaties krijgen subsidies en bijdragen om hun activiteiten mogelijk te maken. Bij het krijgen van subsidies, hoort ook een transparante verantwoording over de rechtmatige besteding van de gelden. Als Mazars zijn wij gespecialiseerd in het controleren van projecten ten behoeve van subsidieverstrekkers en private fondsen.

(Aanvraag)proces

Door vroegtijdig betrokken te worden bij het (aanvraag)proces, kunnen wij een bijdrage leveren aan het tot stand komen van haalbare en heldere afspraken met de subsidieverstrekker. Hierdoor is op voorhand bekend of de uiteindelijke verantwoording voldoende inzicht zal geven voor de subsidieverstrekker en of het accountantsprotocol voldoende objectieve (en toetsbare) normen bevat, waardoor u niet achteraf tegen problemen aan loopt bij het opstellen of de controle van de verantwoording.

Wij hebben veel ervaring met:

  • Subsidiecontroles voor de EU.
  • Diverse ministeries.
  • Diverse gemeenten en de grotere private fondsen.

Als Mazars treden wij ook waar mogelijk in overleg met subsidieverstrekkers bij het opstellen van accountantsprotocollen.