Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming moet op 25 mei 2018 zijn ingevoerd in alle EU-lidstaten. De AVG stelt eisen aan de verwerking en dataopslag en de rechten van betrokkenen. Deze eisen gelden zowel voor de verwerkingsverantwoordelijke, als voor de eventuele dienst-verlener waaraan deze verwerking is uitbesteed. Wat moet u nog regelen?

Eisen voor de verwerkingsverantwoordelijke

Voor elke organisatie met persoonsgegevens (verwerkings-verantwoordelijke) is het raadzaam om nu al te beginnen met het treffen van maatregelen om aan de eisen die de AVG stelt te voldoen. Middels de flyer 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' informeren wij u welke stappen u onder andere moet zetten.