Security Risk Assessment

Door de digitalisering worden organisaties steeds vaker geconfronteerd met (digitale) veiligheidsrisico’s. U wilt dat uw IT, systemen en applicaties goed beveiligd zijn, ook als deze uitstaan bij derden. Maar hoe bent u daar in deze tijd van verzekerd? En wat kunt u doen om de risico’s te beperken?

Uitdagingen

Als organisatie wordt u vandaag de dag geconfronteerd met uiteenlopende uitdagingen. Mede door de digitalisering nemen deze uitdagingen alleen maar toe. Waar krijgt u zoal mee te maken?

 • Toenemende cybercrime
    
 • Impact op uw reputatie: Wanneer u met cybercrime te maken krijgt, worden al uw stakeholders geraakt. Een datalek kan leiden tot imagoschade voor uw organisatie
    
 • Toenemende kans op aansprakelijkheidsrisico's 
    
 • Compliance: Een mogelijke datalek leidt niet alleen tot ontevreden klanten en reputatieschade, maar ook tot hoge boetes. In de Wet Meldplicht Datalekken is vastgelegd dat organisaties datalekken moeten melden. Wanneer uw organisatie een datalek niet meldt, kunnen de boetes oplopen tot € 820.000.

Daarnaast is in de Europese Privacy-verordening vastgelegd dat organisaties datalekken moeten melden. De boetes voor datalekken kunnen daarbij oplopen tot € 100 miljoen of 5% van de wereldwijde omzet. Het is daarom van groot belang dat u uw systemen tijdig en frequent controleert op de veiligheid. Alleen dan kunt u de risico’s voor uw organisatie en uw klanten beperken en beheersen!

Wanneer uw systemen en applicaties niet goed beveiligd zijn, loopt u grote (financiële) risico’s. Worden uw systemen bijvoorbeeld gehackt? Dan komen zowel uw gegevens als die van uw klanten op straat te liggen. En dat wilt u voorkomen! Onderneem daarom tijdig actie en laat uw IT, systemen en (web)applicaties scannen.

Veiligheid IT, systemen en (web)appplicaties

Inzicht krijgen in de veiligheid van uw IT, systemen en applicaties is niet eenvoudig. U wilt zich bezighouden met uw corebusiness. Daarnaast beschikt u niet altijd over de expertise en de juiste tools. Welke kwetsbaarheden hebben bijvoorbeeld de meeste impact op uw organisatie? De Cybersecurity Scan van Mazars is een tool waarmee onze specialisten al uw IT, systemen en applicaties snel en adequaat kunnen toetsen op de veiligheid.

Uw voordelen

 • Inzicht in de potentiële risico’s van uw IT, systemen en applicaties
 • Een controle van uw IT, systemen en applicaties op meer dan 70.000 kwetsbaarheden
 • Frequente analyses zodat uw IT altijd gecontroleerd wordt op de meest recente potentiële risico’s
 • Inzicht in de mate waarin u compliant bent aan normen als ISAE 3402, DigiD, NEN, BIR, BIG en ETSI
 • Praktisch advies en ondersteuning bij het verbeteren van de veiligheid van uw IT en het beheersen van uw risico’s
 • Veiligheid van uw te controleren data: Mazars voert de scans volledig zelfstandig uit en schakelt hier geen andere partijen voor in

In onze brochure leest u meer over onze oplossingen op het gebied van Cyber Security Scans

Periodieke controle belangrijk

De digitale wereld verandert snel en technologie ontwikkelt zich in hoog tempo. Wat vandaag nog veilig is, kan morgen zo maar onveilig zijn. Dagelijks ontstaan nieuwe risico’s die impact op uw IT kunnen hebben. Het jaarlijks toetsen van uw systemen en applicaties volstaat daarom niet meer. Met periodieke scans heeft u meer inzicht in uw risico’s en meer zekerheid over de veiligheid van uw data.

Persoonlijk advies op maat

De specialisten van Mazars hebben de juiste kennis en expertise in huis om u te helpen bij het beperken van uw risico’s. Met diverse toetsen (o.a. pentesten) brengen zij de gevaren van uw IT in kaart. Vervolgens kijken zij met u naar de beste oplossingen voor uw organisatie. Persoonlijk, betrouwbaar en helder advies waarmee u de data van uw organisatie én van uw klanten goed beveiligt!

GDPR Whitepaper

Onze Expertise:

IT Advies - Assurance - Mazars _ Page.jpg

IT Advice and Assurance

Many companies and institutions are increasingly dependent on IT systems. This probably also applies to your organisation. Does the management of your IT system have your full attention? And are you aware of new and relevant IT possibilities and the obligations attached to it? The specialists of Mazars will be happy to advise you on this. They will conduct an IT audit and map out the risks and opportunities, so that your organisation can be fully geared to this. Integrity, reliability, continuity and safety are typical in the approach of our specialists when conducting an IT audit.