Customs & International Trade

As a result of the rapidly increasing global trade, your company may be confronted with complex customs (and related) legislation. Is your company involved in international trade and are your goods moved across the globe? Then, adequate customs planning and knowledge of import- and export regulations is key to avoid unnecessary risks and costs.

The customs specialists of Mazars are happy to assist your company with managing- and optimizing the supply chain.  In cooperation with the global Mazars network in almost 80 countries, our customs specialists are able to assist with a variety of customs and global trade related aspects, including (but not limited to):

  • Classification of goods in the Harmonized System
  • Export control
  • Customs regimes such as transit, storage and processing
  • Customs valuation
  • Origin and preferential duty treatment
  • Exemptions
  • Compliance and risk analysis
  • Authorized Economic Operator (applications, reviews and monitoring)
  • Litigation (objection/appeals)

Discover

News

Want to know more?

btw_page_72.jpg

Voorlichtingsbijeenkomst hervorming btw-stelsel

Als gevolg van het “Action Plan on VAT” van de Europese Commissie zal het btw-stelsel in de komende jaren ingrijpend gewijzigd worden. Op 1 januari 2020 zullen de eerste wijzigingen in werking treden. Het gaat hierbij om de zogenaamde “quick fixes”, die een aantal vereenvoudigingsmaatregelen voor o.a. call off-voorraden en ketentransacties bevatten, maar waarin ook strengere regels over de toepassing van het btw-nultarief bij grensoverschrijdende transacties zijn opgenomen. Doel van alle veranderingen is om te komen tot een eenvoudiger, fraudebestendig en robuust definitief btw-stelsel voor de handel in de Europese Unie.