Factuurvereisten

De factuur is één van de belangrijkste documenten in het zakelijke verkeer tussen bedrijven. De btw-wetgeving bevat een hele lijst met eisen waaraan de factuur moet voldoen. Bent u al op de hoogte van de factuurvereisten?

BTW-regelgeving facturering

De btw-regelgeving bepaalt in belangrijke mate wat er op een factuur vermeld moet worden. Het is van belang dat deze regelgeving wordt nageleefd. Het niet voldoen aan de factuurvereisten kan namelijk leiden tot boetes, beperking aftrekrecht bij afnemers of problemen bij het terugvragen van in rekening gebrachte buitenlandse btw.

Welke gegevens moet een factuur bevatten?

Een factuur moet o.a. de datum waarop de factuur is uitgereikt, een opeenvolgend nummer, btw-identificatienummer van de ondernemer en afnemer en de vergoeding die in rekening is gebracht, bevatten.

Welke gegevens er nog meer verplicht zijn en wat de regels zijn voor facturen voor buitenlandse handel, leest u in onze flyer Factuurvereisten:

Tax

Tax

Tax

You want to fulfil your tax obligations without spending any more time than necessary. In...

Onze expertise

Indirect Tax

Do you want to ensure that you make optimum use of VAT and customs legislation, while not running any unnecessary risks? The specialists of the Mazars VAT and Customs Group will be happy to help.

Download pdf 219.44 kB