Walfried van Egeraat Partner

Walfried van Egeraat

Geboortejaar: 1960
Nationaliteit: Nederlandse

Opleiding en ervaring

 • Heao BE en Nivra
 • Tot 1986 als ondernemer vanuit het familiebedrijf (transportsector) geopereerd, daarna vanaf indiensttreding per 1 juli 1986 bij Mazars in de algemene controlepraktijk werkzaam. Partner-aandeelhouder sinds 1 januari 1999

Algemene cliëntenervaring

 • Brede ervaring in de algemene controle- en samenstelpraktijk, zowel bij Profit- als bij Not for profit organisaties, waarbij met name de toegevoegde waarde is gelegen in de klankbordfunctie met ondernemers.

Specifieke cliëntenervaring

 • Gezondheidssector: voorzitter van de sector Gezondheidszorg. Ervaring met controle- en adviesopdrachten bij ziekenhuizen, GGZ-instellingen, thuiszorg, verstandelijk gehandicapten, als V&V-organisaties

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van een algemeen ziekenhuis
 • Penningmeester van een bedrijvenvereniging
 • Medeoprichter en bestuurslid van een sociëteit
 • Voorts politiek actief geweest in een lokale bestuursfunctie (VVD) en als zodanig adviseur van een parlementslid geweest.
 • Reserveofficier Korps Commando Troepen

Specialistische ervaring

 • Uitvoeren van due diligence/quick scan opdrachten
 • Opstarten van ondernemingen
 • Risicomanagement

Want to know more?