Heeft uw arbeidsmigrant voldoende salaris ontvangen in 2021? Check dit tijdig!

21 oktober 2021 - Heeft u in 2021 of voorgaande jaren een arbeidsmigrant in dienst genomen die afkomstig is uit een niet Europees land? Dan heeft u mogelijk te maken met een salariscriterium dat afhankelijk is van het visum waarop de werknemer naar Nederland is gekomen (kennismigrantenregeling). Een andere mogelijkheid is dat u en uw werknemer gebruikmaken van de 30%-regeling om een deel van het salaris van de arbeidsmigrant zonder inhouding van loonheffingen aan uw werknemer netto te betalen. In beide gevallen heeft u met salarisnormen te maken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over normsalarissen, vergunningen voor arbeidsmigranten of het werken met arbeidsmigranten? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Mazars, of met Kevin Gielissen per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 94. Zij helpen u graag verder.