Digital finance

Digital finance betreft het inzetten van (nieuwe) technologie en digitalisering om de finance en control functie in uw organisatie te optimaliseren. Dit leidt tot betere en snellere inzichten, meer focus op risico’s en compliance, optimalisering van bedrijfsprocessen en efficiëntere ondersteuning. Digital finance kan ook worden ingezet voor het verzamelen en analyseren van ESG-data. Data is immers de sleutel tot een succesvolle CSRD-rapportage. Wij bieden u inzichten hoe u dit kunt structuren en organiseren binnen uw organisatie.

De verplichtingen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn onontkoombaar, ook voor u. Duurzaamheid is in veel gevallen al een kritische pijler voor een succesvolle onderneming. Uit een wereldwijd onderzoek van Mazars blijkt dat een digitale transformatie en het hebben van een duurzaamheidsstrategie de twee hoogste prioriteiten zijn voor topmanagement voor de komende drie tot vijf jaar. Deze twee transformaties gaan hand in hand aangezien het verkrijgen van de juiste data essentieel is voor inzicht en uitvoering van de duurzaamheidsstrategie. Tegelijkertijd is dezelfde data ook de basis voor de duurzaamheidsrapportage.

Bedrijfsstrategieën en -processen moeten worden aangepast en de krachten van technologie en duurzaamheid gebundeld voor een efficiënte, nauwkeurige en betrouwbare rapportage als weerslag van deze strategie en uitvoering. Data-gedreven werken, digitalisering en een cultuurverandering leiden stapsgewijs naar een toekomstbestendige onderneming. De keuze is simpel, want zonder inzet voor duurzaamheid geen toekomst. De kwaliteit van de ESG data is hiervoor cruciaal.

ESG-data

Met een volwassenheidsbeoordeling wordt de ESG-data van de organisatie verbeterd. Dit proces omvat een gestructureerde aanpak om de huidige ESG-data te evalueren, hiaten te identificeren en oplossingen te bieden voor gegevensverbetering en rapportage.

Document

De digitale transformatie van ESG-data