Implementation & change

Het verankeren van uw duurzaamheidsstrategie in de governance, bedrijfsprocessen en organisatiecultuur van uw organisatie is essentieel voor succesvolle realisatie daarvan.

Eén van de grootste uitdagingen waar veel ondernemingen tegenwoordig voor staan is het integreren van duurzaamheid in al hun handelen. Echt duurzaam zijn betekent verder gaan dan alleen het naleven van de wet of beperken van schade. Onze duurzaamheidsexperts helpen u graag bij de uitvoering van een strategie die positieve impact heeft op de maatschappij, die de ecologische grenzen van onze planeet respecteert en die over langere periode voor alle belanghebbenden bedrijfseconomische waarde creëert.

Ons Sustainability team ondersteunt u bij deze veranderopgave. Wij zoeken daarbij samen met u naar een passende balans tussen harde beheersmaatregelen (bijv. KPI’s en procedures) en zachte beheersmaatregelen (bijv. aandacht voor kernwaarden en dilemma’s). Wij streven naar lange termijn doelen, maar weten ook de nodige energie te mobiliseren om noodzakelijke verbeteringen op korte termijn te realiseren. Wij kennen de waarde van een systematisch, geordend veranderproces, maar weten ook dat ieder mens zich op een andere manier verbindt aan een veranderproces.

Hoe kan Mazars helpen

  • Onze specialisten kunnen u ondersteunen bij lange termijn waardecreatie, gericht op het formuleren van de strategie en tegelijkertijd de naleving van steeds complexere wet- en regelgeving.
  • Wij hebben kennis en ervaring met veranderingsprocessen en onderkennen het belang van de cultuur en ook steeds vaker de cultuurverandering die daarmee gepaard gaat. De gedragsspecialisten binnen Mazars kunnen u ondersteunen in deze processen.
  • Mazars ondersteunt u bij het begrijpen van complexe details van eisen die kunnen voortvloeien uit uw streven naar strategische verankering van duurzaamheid in uw organisatie.
  • Wij werken met een multidisciplinair (desgewenst internationaal) team van deskundigen om u op efficiënte wijze kunnen ondersteunen bij het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.

Onze diensten