Enkele civiel- en fiscaalrechtelijke (on)duidelijkheden omtrent vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Recent verscheen in het Kwartaalbericht Estate Planning (KWEP) een nieuwe praktijkupdate van Danka Saija, Partner bij Mazars. De bijdrage is in samenwerking met Rick Weijers (Universiteit Leiden) tot stand gekomen. Deze update gaat over civiel- en fiscaalrechtelijke (on)duidelijkheden omtrent vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht. De laatste jaren is er veel jurisprudentie van de Hoge Raad verschenen waarin onduidelijkheden rondom de civiele behandeling van één of meer aspecten van de vergoedingsrechten een rol hebben gespeeld. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij twee arresten in 2019 en 2023.

Download hieronder de bijdrage van Danka Saija.

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Danka Saija per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 60. Zij helpt u graag verder. 

Document

Enkele civiel- en fiscaalrechtelijke (on)duidelijkheden omtrent vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht