De belastbaarheid van kosten aanvraag A1-verklaring

12 maart 2024 - De Belastingdienst heeft recent een standpunt gepubliceerd over de belastbaarheid van de aanvraag voor een A1-verklaring. Een A1-verklaring wordt vaak aangevraagd als werknemers in het buitenland gaan werken. Een A1- verklaring kan op verschillende gronden worden aangevraagd. De Belastingdienst heeft nu kenbaar gemaakt dat afhankelijk van welke aanvraag wordt ingediend, de kosten voor de aanvraag belast loon kunnen vormen voor de werknemer. In dit artikel zullen wij dit nader aan u toelichten.

A1-verklaring

De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving in grensoverschrijdende situaties. Op grond van de Europese Verordening 883/2004 dient binnen Europa vastgesteld te worden in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Ter bevestiging van de sociale zekerheidspositie kan een A1-verklaring worden aangevraagd. De A1-verklaring is een uniform document dat rechtskracht heeft binnen Europa. Het is daarom raadzaam een dergelijke verklaring aan te vragen in grensoverschrijdende situaties.

Detachering of werken in meerdere landen?

Ingeval van grensoverschrijdende arbeid zijn er twee soorten A1-verklaring te onderscheiden: een A1-verklaring voor tijdelijke detachering en een A1-verklaring voor werken in twee of meerdere landen. De regeling voor detachering is bedoeld voor situaties waarin de werknemer door de werkgever tijdelijk naar het buitenland gedetacheerd wordt. De regeling voor het werken in twee of meerdere landen voorziet in de situatie waarin in een werknemer doorlopend of afwisselend in twee of meerdere landen werkzaam is, zoals bijvoorbeeld een grensarbeider.

Aanvraag kan belast loon vormen

Een A1-verklaring voor detachering wordt aangevraagd door de werkgever. De kosten van de aanvraag en verlenging van deze verklaring die de werkgever maakt, vormen geen belast loon voor de werknemer. De verplichtingen ten aanzien van deze aanvraag rusten namelijk op de werkgever.

In de Europese Verordening bepaald dat de A1-verklaring voor het werken in twee of meerdere landen wordt ingediend door de werknemer. Als de werkgever deze aanvraag namens de werknemer verzorgd, dan vormden de kosten die de werkgever maakt in beginsel belast loon voor de werknemer.

De kosten voor de aanvraag zijn echter gericht vrijgesteld als ‘extraterritoriale kosten’ als de werkgever de kosten aanwijst als eindheffingsbestanddeel en voldaan wordt aan de voorwaarden van de vrijstelling. Wordt voor de betreffende werknemer de 30%-regeling toegepast? Dan kan de werkgever deze kosten aanwijzen aan de vrije ruimte, omdat het niet mogelijk is om deze kosten naast de 30%-regeling nog gericht vrijgesteld te vergoeden.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de A1-verklaring of de kosten voor het aanvragen hiervan? Neem dan contact op met Sander van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 20 56 of met Marco Zimmerman per e-mail of per telefoon:+31 (0)88 277 20 65. Zij helpen u graag verder.