De inzet van technologie als onderscheidend vermogen

Mazars publiceert een wereldwijd onderzoek naar de mate waarin ondernemers bekend zijn met vijf beproefde effectieve werkplektechnologieën en hoe deze worden ingezet om onderscheidend vermogen te creëren.

De impact van technologie

Of het nu gaat om bedrijfsinnovatie, betrokken werknemers of het verhogen van de productiviteit, met de inzet van technologie kun je veel bereiken. De onbegrensde mogelijkheden zijn kansrijk, maar kunnen tegelijk op managementniveau ook voor onzekerheid zorgen. Hoe zet je de investeringen in technologie effectief in en hoe krijg je de organisatie mee in een technologisch veranderproces?

Mazars heeft juist om die vragen te beantwoorden het onderzoek ‘Are you missing the Tech Train?' gepubliceerd. Enerzijds om inzichtelijk te maken welke landen en sectoren op technologisch gebied in een stroomversnelling zitten en anderzijds om inzichten te delen met ondernemers die midden in een transformatie zitten of aan de vooravond daarvan staan.

Onze bevindingen laten zien dat de 5 nieuwe, ‘game-changing’ technologieën steeds meer worden omarmd. In sommige landen sneller dan andere, maar de impact en investeringen nemen overal toe. Het is belangrijk voor Nederlandse organisaties om hierin mee te gaan. Visie en leiderschap bepalen het succes.

Marc Engel Partner

Het rapport presenteert de bevindingen van een wereldwijde enquête gehouden onder meer dan 600 ondernemers / beslissers uit China, Frankrijk, Duitsland, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Er is hen onder andere gevraagd naar de investeringen die ze doen, de voordelen die ze verwachten en waar de vertraging zit als het gaat om de goedkeuring van investeringen en de uiteindelijke uitvoering.

De vijf technologieën:

iconsTECHTRAIN.png

Het rapport, dat is geschreven met de inzichten van de experts van Mazars, laat zien welke landen het meest vertrouwd zijn met de genoemde technologieën en welke de hoogste bereidheid hebben om te investeren en te implementeren. Het rapport geeft ook inzicht in welke landen achterop raken als het gaat om de ‘Tech Train’ en geeft praktische adviezen aan ondernemers / beslissers die vastbesloten zijn om meer uit de implementatie van technologie op de werkplek te halen.

De analyses waarbij vergelijkingen worden gemaakt op landen- en sectorenniveau en op de dimensie van organisatieomvang laten het volgende zien:

  • Ondernemers in China zijn het best bekend met de vijf technologieën, gevolgd door Duitsland, India, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
  • Ondernemers in China en India hebben, met de meeste waarschijnlijkheid, minstens één van de technologieën geïmplementeerd; in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is dit het minst waarschijnlijk.
  • Artificial Intelligence is het meest bekend is bij de ondervraagden.
  • ERP heeft de hoogste implementatiegraad.
  • De invoering van technologie blijft achter in de publieke sector – de helft van de respondenten in de publieke sector geeft aan dat er 'niets gebeurt'.
  • Meer dan de helft van de respondenten besteedt op dit moment al meer dan 25% van de IT-budgetten aan de inzet van een combinatie van de vijf technologieën.
  • India is het land waar de ondervraagden het meest bereid zijn om budgetten te verhogen voor de implementatie van de genoemde technologieën, terwijl respondenten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aangeven het minst van hun IT-budget aan de vijf technologieën te (willen) besteden.
  • Voordelen van de inzet van deze technologieën zijn: kostenbesparingen, transformatie van bedrijfsmodellen en kwaliteitsverbeteringen en de respondenten zien investeringsbereidheid, aanwezig talent en ontvankelijkheid van de markt als mogelijke verhinderingen.

Document

Are you missing the tech train?