Volledige controle over loonkosten met slimme tools

12 maart 2024 - Door de wirwar aan wet- en regelgeving, die ook nog eens voortdurend aan verandering onderhevig is, begrijpen wij maar al te goed dat het voor u als werkgever lastig is om deze juist toe te passen op uw personeelsbestand en zo uw loonkosten volledig te beheersen. Uit Payroll Quick Scans blijkt dat mogelijke premiekortingen en teruggaven gemist worden waardoor er onnodig hogere loonkosten zijn.

De ontwikkeling van Payroll applicaties, proactieve data-analyse en de verdere inzet van slimme tools zorgen ervoor dat onbenutte of te benutten kansen steeds vaker en sneller worden ontdekt. De kosten van deze tools wegen in geen geval op tegen de hoogte van de mogelijke premiekortingen en teruggaven.

Naar schatting wordt ongeveer 80% van de loonkostenvoordelen (LKV) niet aangevraagd door werkgevers. Een enorm hoog percentage, maar als we dit afzetten tegen de bedragen die het betreft dan geeft dit de mogelijke financiële besparing weer:

  • LKV Oude werknemers:
tot € 18.000 per werknemer;
  • LKV Arbeidsgehandicapten:
tot € 18.000 per werknemer;
  • LKV Doelgroep registratie:  
tot € 6.000 per werknemer;
  • LKV Herplaatsing arbeidsgehandicapten: 
tot € 6.000 per werknemer.

Naast de loonkostenvoordelen zijn er nog andere voorbeelden te noemen zoals de no-risk polis regeling. Bij deze regeling kunnen werkgevers een beroep doen op het UWV om tijdens ziekte van de medewerker gecompenseerd te worden. Dit kan met terugwerkende kracht voor één jaar. De compensatie is afhankelijk van de mate van verzuim in combinatie met het salaris.

In veel gevallen worden de mogelijke premiekortingen en teruggaven manueel beoordeeld of per toeval ontdekt, bijvoorbeeld omdat een (toekomstig) medewerker er zelf meekomt. Dit is enorm foutgevoelig. Het volledig automatiseren van dit proces zorgt ervoor dat u als werkgever geen kans meer laat liggen en financiële controle hebt op de loonkosten.

Meer weten?

Mazars kan u ondersteunen bij het benutten van mogelijke kansen om daarmee uw loonkosten volledig te beheersen. De specialisten van Mazars vertellen u graag meer over de mogelijkheden. Wilt u meer weten neem dan contact op met Reinier Burghout per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 16 37. Hij helpt u graag verder.