In het publiek belang

Accountantsorganisaties spelen een belangrijke publieke rol in de maatschappij. Om die rol en het vertrouwen dat daaraan wordt ontleend blijvend te kunnen waarborgen, is het van belang dat continu gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit continue proces van verbeteren een voorwaarde is voor ons voortbestaan.

Kwaliteit en maatschappelijk belang

Wij zijn op de goede weg om onze kwaliteitsvisie: Mazars versterkt vertrouwen door toonaangevende kwaliteit, waar te maken. Daarbij altijd lettend op het feit dat kortetermijnresultaten niets zeggen als we Mazars niet duurzaam en voor de lange termijn ontwikkelen.

Met onze kwaliteitsvisie benadrukken wij dat ons bestaansrecht voortkomt uit het leveren van vertrouwen. Vertrouwen is het verstrekken van zekerheid aan de maatschappij dat een correcte en ethisch verantwoorde opinie wordt gegeven. Naar onze mening is een opinie niet alleen het geven van een controleverklaring bij een jaarrekening, maar ook het uitbrengen van fiscale adviezen, fiscale aangiften, samenstelverklaringen, waarderingsrapporten en andere adviezen. Dit vertrouwen moet voortdurend verdiend worden.

Kwaliteit en het maatschappelijk belang zijn de belangrijkste waarden die aan de basis liggen van onze organisatie. Zij vormen de leidraad in ons dagelijks handelen en zijn de gemeenschappelijke basis voor alle partners en medewerkers van Mazars. Wij spannen ons als organisatie maximaal in om de veranderprocessen, die moeten leiden tot de gewenste kwaliteit, door te zetten. Ingezette veranderprocessen zetten wij onverminderd door en voeren wij uit conform onze strategie, ons beleid en onze actieplannen.

Inzicht in de prestaties van accountantskantoren

In 2014 is door de NBA het rapport ‘In het publiek belang’ uitgebracht. Het rapport bevat de zogenoemde ’53 maatregelen’ waarmee de accountancysector aan de slag gaat om het vertrouwen in de sector te verbeteren. Wilt u weten hoe Mazars werkt aan het versterken van vertrouwen? De NBA maakt middels de NBA Monitor per organisatie de voortgang van de implementatie van de maatregelen zichtbaar.

Wilt u meer weten over hoe onze sector werkt aan de verbetering van haar kwaliteit? Ga dan naar het NBA Accountancy dashboard. Het dashboard biedt onder meer informatie over de uitkomsten van interne inspecties, de rol van toezichthouders en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Ook zijn er al onze transparantieverslagen en die van andere oob-kantoren over de afgelopen vijf jaar te vinden en komen maatschappelijk belanghebbenden aan het woord.