Hoe Private Equity meer waarde creëert

2 mei 2024 - Private Equity (‘PE’) fondsen zijn een belangrijk onderdeel van het financiële landschap. Zo stimuleren zij economische groei door kapitaal te verstrekken aan bedrijven die anders moeilijk toegang hebben tot financiering. Tegelijkertijd zorgt de betrokkenheid van PE-fondsen voor operationele verbeteringen bij ondernemingen waarin PE investeert.

Recent heeft Mazars onderzoek[1] verricht onder pan-Europese PE-fondsen. Uit het onderzoekt blijkt dat 70% van de investeringen volgens de verwachting bij aankoop presteert. Daarentegen presteert 30% niet volgens verwachting. In het onderzoek is aan PE-managers gevraagd naar de voornaamste oorzaken voor tegenvallende prestaties. Onder andere strategie, de kwaliteiten van het management en de complexiteit van de bedrijfsvoering werden genoemd. De kwantitatieve resultaten laten marktontwikkelingen, operationele complexiteit en strategie / competitie als oorzaken zien.

Toegevoegde waarde van PE voor portfoliobedrijven

Oorzaken als operationele complexiteit en strategie / competitie zijn zaken die tijdens het boekenonderzoek onderzocht worden. Tegenvallende conjunctuur is nauwelijks voorspelbaar en komt daardoor niet naar voren tijdens het boekenonderzoek. Om de impact van marktontwikkelingen te beperken, ligt de  focus van PE-fondsen op het realiseren van omzetgroei van portfoliobedrijven.

Ondersteunen internationale groei door buy-and-build

Door (internationale) consolidatie en diversificatie beschermen PE-fondsen hun portfolio ondernemingen tegen negatieve conjuncturele ontwikkelingen. Een gedegen selectie van add-on acquisities en een succesvolle integratie in de platform onderneming zijn belangrijk om met deze strategie succes te realiseren. Nog belangrijker is misschien wel de culturele match tussen de ondernemingen. Deze is essentieel voor het realiseren van een succesvolle integratie.

Dit wordt ook bevestigd door een Nederlands PE-fonds dat bekend is met buy-and-build: ”hoe beter de culturele match, hoe meer waarde er wordt gecreëerd”.

Versterken van verkoop- en marketingteams en deuren openen dankzij het PE-netwerk

Naast groei door een actieve buy-and-build kan de omzet organisch groeien door het verbeteren van de verkoop en marketingstrategie. Een PE-netwerk van getalenteerde verkoopdirecteuren, tijdelijke experts en samenwerking tussen de portfoliobedrijven is belangrijk.

Verbeteren operationele prestaties

PE-fondsen focussen ook op het doorvoeren van operationele prestatie verbeteringen. Uit het onderzoek komen “ondersteuning bij het implementeren van het businessplan”, “behoud van key-management” en “operationele bedrijfsvoering” naar voren als aandachtspunten voor verbetering.

Ook blijkt uit het onderzoek dat niet alle PE-fondsen een verbeterplan voor hun portfolio ondernemingen opstellen. Er zijn PE-fondsen die ‘operational excellence’ nastreven. Deze fondsen stellen voorafgaand aan de acquisitie van hun portfolio ondernemingen een 100-dagen plan op. Ook worden externe experts aangetrokken om plaats te nemen in het toezicht of het management.

In een volgend artikel beschrijven we de verschillende PE-modellen en wat de effecten kunnen zijn op de prestaties van portfoliobedrijven.

Het hebben van het juiste en volledig op één lijn zittend managementteam

Voor alle respondenten is het managementteam de belangrijkste driver voor succes. Het kwantitatieve onderzoek laat zien dat een verkeerde afstemming tussen PE en het management van het bedrijf fataal kan zijn. PE-managers adviseren om noodzakelijke veranderingen in het management direct door te voeren.

Daarnaast stellen PE-managers dat een goede CFO een must-have is. De CFO is verantwoordelijk voor het meten van de prestaties, daarover te rapporteren en te initiëren dat er snel bijgestuurd kan worden en dat (financiële) uitdagingen onmiddellijk aangepakt worden.

Afstemming met de oprichters en het managementteam is cruciaal, maar de juiste klik “past niet in een Excel formule”.

‘Best practices’ en gouden regels

PE-fondsen leveren een actieve bijdrage aan de prestaties van hun portfoliobedrijven. Vooral op onderwerpen als omzetgroei, operaties en management. Strategieën die focussen op deze onderwerpen laten een positief effect zien op de prestaties van portfolio ondernemingen. Leer van best practices en pas onderstaande gouden regels van PE-managers toe.  

Back to basics

Vanaf het begin moet de investeringsstructuur enkele fundamentele regels respecteren:

  • Acquireren tegen de juiste prijs. Dat klinkt (en is) triviaal, maar een slechte inschatting van de marktpositie, de groeimogelijkheden, het managementteam, complexiteit van de operaties of een combinatie van deze factoren kan zorgen voor een te hoge aankoopprijs.
  • De financiering moet flexibel zijn met voldoende liquiditeit. Het bij aanvang van de acquisitie enigszins beperken van de hefboom en een betere - dan volgens het model noodzakelijke kaspositie - zorgen voor een start zonder financiële problemen direct na het doen van de aankoop.

“Het is beter om een lager aandelenrendement te hebben en wat speelruimte te houden voor eventueel aanvullende financieringen”.

Wees pragmatisch

  • Elke situatie is een uitzondering. Houd daarom een vinger aan de pols bij de portfoliobedrijven.
  • Neem niets als ‘vanzelfsprekend. Elke beslissing moet worden bevraagd. Vooral de beslissingen die als meest voor de hand liggend worden beschouwd en waarvan u denkt dat er niet meer onderbouwing nodig is.
  • Minder hard onderhandelen, leidt tot meer transacties. Dit motto van een Nederlandse PE betekent dat het niet nodig is om onderhandelingen te ver door te drijven, mits de transactie en de timing goed zijn. 

Wees realistisch

  • Blijf bij uw evaluatiecriteria: “Wij wisten vanaf het begin dat wij niet goed overweg zouden kunnen met deze man, maar de positieve aspecten van de investeringscasus zorgden er helaas voor dat wij het toch deden.”.
  • Bespreek vroegtijdig de exit-strategie om verwachtingen op elkaar af te stemmen en onrealistische verwachtingen aan beide kanten te vermijden.
  • Wees flexibel in uw strategie tijdens de investeringsperiode, maar aarzel nooit om de stekker er eerder uit te trekken of meer tijd te geven en meer risico te accepteren.
  • Getrouwd maar niet voor het leven:, accepteer dat u niet langer de juiste partner bent. De basis moet zijn wat het portfoliobedrijf nodig heeft voor haar ontwikkeling. Anders bestaat het risico om waardecreatie te vertragen / vernietigen.

Het onderzoek

Recent heeft Mazars een onderzoek gehouden onder pan-Europese Private Equity (“PE”) fondsen. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 1 november en 23 november 2023. Tijdens het onderzoek zijn er 43 PE-fondsen uit acht verschillende Europese landen rechtstreeks geïnterviewd (met de hulp van het onderzoeksinstituut CSA uit Frankrijk). Tevens zijn er inzichten verzameld van 141 PE-fondsen via een online vragenlijst die met behulp van ARX werd aangeleverd. Voor alle details en de samenstelling van de respondentengroep verwijzen wij u naar de volledige studie. Deze kunt u hieronder downloaden.

Meer weten over de waarde van Private Equity’s?

Wilt u meer weten over hoe Private Equity fondsen bijdragen aan de prestaties van hun portfoliobedrijven? Neem dan contact op met Aron de Jong per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 00 Joost Reefhuis per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 17 68. Zij helpen u graag verder.
 

[1] Tijdens het onderzoek zijn er 43 PE fondsen uit acht verschillende Europese landen rechtstreeks geïnterviewd. Tevens zijn er inzichten verzameld van 141 PE fondsen via een online vragenlijst.