Publicatie boek ‘(Echt)scheiding en fiscale aspecten 2023’

16 juni 2023 - Indien echtgenoten besluiten tot (echt)scheiding over te gaan, worden zij geconfronteerd met een groot aantal vragen van juridische en financiële aard. Aan bijna al deze vragen kleven fiscale aspecten. Het belang hiervan mag door betrokkenen en hun adviseurs niet onderschat worden.

Onlangs is de publicatie ‘(Echt)scheiding en fiscale aspecten 2023’ uitgebracht. De auteurs van dit boek zijn Johan Zuiderwijk en Sanne Jansen-Verbakel, beiden werkzaam binnen de Sectie Estate Planning van Mazars.

In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de fiscale aspecten van echtscheiding. Achtereenvolgens komen aan de orde een overzicht van relevante belastingwetten, alimentatieverplichtingen, afwikkeling van een (beperkte) huwelijksgemeenschap en de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden. Dit mede aan de hand van actuele beleidsuitingen en jurisprudentie alsmede vele praktijkvoorbeelden.

Deze publicatie wordt regelmatig (als cursusmateriaal) gebruikt binnen de familierechtpraktijk.

Bekijk het boek