Wet arbeidsmarkt in balans: tijd voor grip op uw inhuurproces

20 juni 2019 - Op dinsdag 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van een integrale aanpak van het kabinet om de (dis)balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het voorgaande brengt met zich mee dat met ingang van 1 januari 2020 een geheel pakket aan maatregelen wordt ingevoerd, om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsrelaties te verbeteren.

Er worden onder andere meer regels gesteld aan het gebruik van zogenaamde oproepovereenkomsten, payrolling wordt aan banden gelegd en de kostprijs van arbeid stijgt door de wijziging van de WW-premie en de transitievergoeding vanaf de eerste dag. Deze onderwerpen zijn ook – en misschien wel vooral – van toepassing binnen de Public sector.

De Public sector is van oudsher een branche waarin organisaties veelvuldig gebruikmaken van externe arbeid, om op die manier te voorzien in de behoefte aan flexibiliteit. In dat kader kan worden gedacht aan de inzet van uitzendkrachten, payrollkrachten en zzp’ers.

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor uw organisatie?

De inzet van externe arbeid brengt echter ook de nodige risico’s met zich mee. Denk hierbij aan onderbetaling van werknemers, naheffingen van de Belastingdienst ten aanzien van zzp’ers, boetes van de Inspectie SZW en de Autoriteit Persoonsgegevens en reputatieschade.

Het is van groot belang om grip te krijgen op uw inhuurproces, zeker nu de Wab externe arbeid nog verder heeft gereguleerd. De diensten van Mazars en Pellicaan Advocaten op dit terrein beslaan het volgende:

  • Inventarisatie van de mate waarin uw organisatie gebruikmaakt van externe arbeid en de hiermee gepaard gaande risico’s
  • Assistentie van uw organisatie bij het vastleggen van de benodigde contractuele afspraken en de benodigde dossiervorming
  • Implementatie van de werkwijze binnen uw organisatie en de verschillende afdelingen
  • Realisatie van een doorlopende risicobeheersing door de gemaakte afspraken periodiek te monitoren.

Afhankelijk van de omvang van uw inhuurproces stellen wij een werkwijze voor die past bij uw organisatie en praktisch uitvoerbaar is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans en wat deze voor u inhoudt? Neem dan contact op met Jasper van der Voet, advocaat Arbeidsrecht bij Pellicaan Advocaten, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 96 of Egon de Prouw, Sectorleider Public, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24. Zij helpen u graag verder. 

Want to know more?