Column Pieter Tra | Veerkracht, rekbaarheid en creativiteit

Het einde van het jaar nadert in een vlot tempo en dit is voor mij altijd het moment om een periode te reflecteren. Een bewogen jaar gaan we op 31 december afsluiten. Het is een jaar waarin vele ondernemers in de transport- en logistiekwereld tot het uiterste werden gedreven om de complexe vraagstukken die binnen de markt spelen aan te pakken. De woorden veerkracht, rekbaarheid en creativiteit zijn de eerste woorden die bij mij opkomen. Het typeert de ondernemers in deze markt en daar mogen we zeker trots op zijn.

We hebben tegenwoordig te maken met allerlei zaken zoals regelgeving, maatschappelijke verwachtingen en economische vraagstukken. Terugkijkend hierop ben ik blij hoe we hiermee omgaan en de manier van aanpak die we hebben. Over het algemeen gaat het goed in de business en wordt er onderling veel besproken hoe verschillende vraagstukken opgepakt moeten worden.

Een voorbeeld hiervan is het vraagstuk sustainability. Vele bedrijven staan aan de vooravond om hier hun strategie op aan te passen. Europese regelgeving gaat ook eisen stellen op dit vlak. Recent mocht ik een brainstormsessie met een gerenommeerde onderneming bijwonen waar diverse invalshoeken zijn besproken, van maatschappelijk invalshoeken tot rapportages en van bedrijfseconomische gevolgen tot fiscaliteit en subsidies. Het is een boeiend onderwerp waar in onze markt veel over te doen is dan wel de komende tijd aandacht vraagt.

De multidisciplinaire aanpak van Mazars om ondernemers hierbij van dienst te mogen zijn is en blijft geweldig. Het geeft power en voldoening om bovenstaande te realiseren.

In de Transport en logistiek Actueel komen naast sustainability nog veel meer interessante onderwerpen aan bod.

Op weg naar een nieuw enerverend jaar. Niemand heeft een glazen bol, maar met de instelling waarin deze markt reageert op diverse uitdagingen, heb ik veel vertrouwen richting toekomst.

Succes allen!

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de sector Transport en logistiek en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Pieter Tra per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 18 85. Hij helpt u graag verder.