Collaborations

Mazars Foundation en SodaProducties hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Mazars Foundation is het platform voor maatschappelijke betrokkenheid van Mazars. Als kennisorganisatie vindt Mazars het belangrijk deze kennis in te zetten voor de maatschappij. Bij de keuze voor SodaProducties heeft dit element een grote rol gespeeld. Mazars Foundation en SodaProducties gaan samen maatschappelijke activiteiten oppakken met als motto: ‘Mazars medewerkers zetten zich in voor de maatschappij en leren daar zelf ook van’. De samenwerking is aangegaan voor een periode van drie jaar.

SodaProducties

SodaProducties is een landelijk bureau voor maatschappelijke innovatie dat de afgelopen 10 jaar verschillende sociale projecten als de VoorleesExpress heeft opgezet. Daarbij lezen jaarlijks  duizenden vrijwilligers voor bij kinderen met een taalachterstand. SodaProducties biedt praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Als stichting stelt zij zich ten doel mensen hun passie, kennis en ervaring in te laten zetten om een ander verder te helpen én zichzelf verder te ontwikkelen. www.sodaproducties.nl