Welke regels en fiscale gevolgen komen er kijken bij donaties aan goede doelen?

5 september 2019 – Vandaag is het de Internationale Dag van de Liefdadigheid, een dag om stil te staan en aandacht te vestigen op liefdadigheidsinitiatieven en de vele organisaties die dit werk verrichten. Naast de onmisbare inzet van vrijwilligers, zijn financiële bijdragen voor deze organisaties van essentieel belang. Bijdragen zijn er in tal van vormen zoals subsidies, donaties, legaten en giften. Voor elk van deze vormen zijn verschillende fiscale gevolgen van toepassing.

Regels en fiscale gevolgen

De giftenaftrek voor de donateur is welbekend (de fiscus betaalt een gift voor een stuk mee). Maar ook de ontvanger heeft hierbij met belastingregels te maken, en kan daar zelfs zijn voordeel mee doen. In deze bijdrage wijzen wij u op een aantal aandachtspunten in de btw-sfeer en geven wij een aantal tips die u in uw voordeel kunnen helpen.

In ruil voor donatie een prestatie

Eén van de trends in de goede doelen sector is om donaties te verkrijgen en donateurs aan zich te binden door in ruil voor de donatie een prestatie aan te bieden. De winst die de organisatie hiermee maakt, komt dan toe aan het goede doel. Met goedkeuring van de fiscus kan deze winst nog worden vergroot. Het giftelement in de prijs voor het goed kan onder voorwaarden buiten de btw-heffing blijven wanneer de donateur duidelijk meer betaalt dan voor het goed of de dienst gewoonlijk is. Dit bespaart dan btw-afdracht over de donatie.

  • TIP: Is er bij verkoop van goederen en diensten in de prijs duidelijk een schenkingselement te onderkennen? Dan kan het giftelement onder voorwaarden btw vrij blijven.

Belaste prestaties

Als een goed doel belaste prestaties verricht, bijvoorbeeld, eigen loterijacties, beurzen, activiteiten en te verkopen producten kan de btw op de kosten die voor deze prestaties worden gemaakt, in aftrek worden gebracht. Dat recht op aftrek geldt niet alleen voor de directe kosten van het product zelf, ook voor de indirecte kosten kan btw worden teruggevraagd voor zover die aan de belaste prestatie toerekenbaar zijn. Wanneer er investeringen zijn gedaan in huisvesting of ICT is het zeker de moeite waard om te inventariseren welk deel van de algemene kosten aftrekbaar is.

  • TIP: Bij btw belaste prestaties kan niet alleen btw op inkoop/productiekosten worden teruggevraagd, maar ook een deel van de algemene kosten. Met name bij investeringen kan een inventarisatie van belaste activiteiten tot besparingen leiden.

Reclamekosten

De kosten voor het werven van nieuwe donateurs en legaten zijn kosten die mogelijk deels tot aftrek van btw kunnen leiden. Hier geldt dat voor zover de kosten gekoppeld kunnen worden, er btw-aftrek voor de kosten zal bestaan. Wanneer er donaties worden geworven met het vooruitzicht dat zij bijdragen aan alle doelstellingen van het goede doel, zal doorgaans de btw voor enkele procenten kunnen worden teruggevraagd. Wanneer daarentegen specifiek geworven wordt, zodat bijvoorbeeld voor een lage prijs prestaties aan hulpbehoevenden worden gegeven (zoals bij een kringloopwinkel), dan zal de btw in principe volledig aftrekbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat het karakter en het gezicht dat aan een wervingsactie wordt gegeven van groot belang kan zijn voor het recht op aftrek van de te maken kosten.

  • TIP: Kunnen de wervingsacties deels of geheel gekoppeld worden aan direct belaste activiteiten? Dan kan dit tot een voordeel op de te maken wervingskosten leiden.

Waar kan Mazars u bij helpen?

Uit bovenstaande blijkt dat donaties en andere onbelaste ontvangsten niet alleen gevolgen hebben voor de donateur, maar ook voor de ontvanger. Met het vooraf maken van een goede planning kan het btw-recht worden versterkt zodat een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten aan het goede doel besteed kunnen worden. De experts van Mazars kunnen u daarnaast helpen om meer inzicht te krijgen in de fiscale gevolgen van donaties en andere financiële bijdragen voor goede doelen.

Meer weten?

Wilt u graag meer inzicht in de fiscale gevolgen van donaties en andere financiële bijdragen voor goede doelen? En hoe u (mogelijk) de btw-gevolgen kunt optimaliseren? Neem dan contact op met Sander van Kreijl, btw-specialist, per e-mail of per telefoon: +31 88 277 23 12. Hij helpt u graag verder.